رینا امیری: بحران صحی در افغانستان از پیامدهای حکومت طالبان است
رینا امیری: بحران صحی در افغانستان از پیامدهای حکومت طالبان است

خبرگزاری زنان افغانستان: رینا امیری، نماینده‌ی ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان گفته است. به‌دلیل ممنوعیت‌های بی‌شمار و سیاست‌های افراطی گروه طا.لبان، افغانستان به بحران صحی و نبود داکتران زن و متخصص مواجه شده‌اند. وی این اظهارات را دیروز دوشنبه ۲۳ دلو، در بزرگ‌داشت از روز جهانی علم و زنان در […]

خبرگزاری زنان افغانستان: رینا امیری، نماینده‌ی ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان گفته است. به‌دلیل ممنوعیت‌های بی‌شمار و سیاست‌های افراطی گروه طا.لبان، افغانستان به بحران صحی و نبود داکتران زن و متخصص مواجه شده‌اند.

وی این اظهارات را دیروز دوشنبه ۲۳ دلو، در بزرگ‌داشت از روز جهانی علم و زنان در شبکه اجتماعی توییتر خود مطرح کرده‌ که افغانستان نبود داکتران زن را تجربه کرده و با بحران صحی روبرو است. عامل اصلی این بحران را سیاست‌های افراطی گروه طا.لبان عنوان کرده‌است.

بانو امیری در روز جهانی و بین‌المللی علم و زنان گفت باید یادآور شد که با حاکمیت گروه طا.لبان زنان و دختران در افغانستان از حق آموزش، تحصیل و حق خدمت در کشور شان به‌عنوان داکتر، انجینیر، دانشمند، سایر رشته‌ها وحرفه‌ها محروم گردیده و حقوق شان همواره سلب می‌شود.

این در حالی‌ست که پس از تسلط مجدد گروه طا.لبان بر افغانستان، شماری زیادی از داکتران زن به‌دلیل محدودیت‌های زیاد طا.لبان مجبور به ترک کشور شدند و این محدودیت‌ها به نظام صحی کشور به شدت آسیب رسانده و حق صحی هزاران کودک، زن و مرد را روز‌به‌روز در خطر جدی قرار داده‌ و در آینده نه‌چندان دور شاهد فاجعه‌ی بزرگ در بخش صحی خواهیم بود.