رینا امیری نشست سوم دوحه را برای زنان معنادار عنوان کرده است
رینا امیری نشست سوم دوحه را برای زنان معنادار عنوان کرده است
رینا امیری، نماینده‌ ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان، با چند تن از نماینده‌گان کشورهای فرانسه، کانادا، بلجیم، قطر و امارت متحده‌ی عربی دیدار و گفت‌وگو کرده است در این دیدار بر مشارکت معنادار زنان و جامعه‌ی مدنی افغانستان در سومین نشست دوحه تأکید ورزیده است.

رینا امیری، نماینده‌ ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان، با چند تن از نماینده‌گان کشورهای فرانسه، کانادا، بلجیم، قطر و امارت متحده‌ی عربی دیدار و گفت‌وگو کرده است در این دیدار بر مشارکت معنادار زنان و جامعه‌ی مدنی افغانستان در سومین نشست دوحه تأکید ورزیده است.

بانو امیری، روز سه‌شنبه ۱۵ جوزا، در صفحه‌ی اجتماعی اکس‌ خود، از برگزاری چند نشست «مفید» در مورد زنان افغانستان با نماینده‌گان برخی کشور‌ها خبر داده است.

بانو امیری نوشته است: «با نماینده‌گان دائمی و فرستاده‌گان ویژه‌ی کشورها بر اهمیت مشارکت معنادار زنان و جامعه‌ی مدنی در نشست سوم دوحه تأکید ورزیده‌ام».

گفتنی‌ست که، سومین نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد به تاریخ ۳۰ جون، ۱۰- ۱۱ سرطان، با حضور نماینده‌گان ویژه‌ی کشورها برای افغانستان برگذار می‌شود.

سازمان ملل متحد، نماینده‌گان گروه طالبان را در این نشست دعوت کرده؛ اما این گروه تا هنوز پاسخ نهایی را در باره مشارکت خود در این نشست ارائه ننموده‌اند.

در حالی‌ این نشست به میزبانی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد که گروه طالبان هنوز هم درواز‌های‌ مکاتب و دانشگاه‌ها را بروی زنان و دختران باز نکرده‌اند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان