ریچارد بنت بار دیگر خواستار رفع محدودیت‌های کاری علیه زنان شد
ریچارد بنت بار دیگر خواستار رفع محدودیت‌های کاری علیه زنان شد

خبرگزاری زنان افغانستان: با سپری شدن یک سال از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر خواستار رفع محدودیت‌های فرا راه زنان در افغانستان شد. ریچارد بنت به مناسبت یک‌سالگی ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی در ایکس نوشته است، «آموزش […]

خبرگزاری زنان افغانستان: با سپری شدن یک سال از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر خواستار رفع محدودیت‌های فرا راه زنان در افغانستان شد.

ریچارد بنت به مناسبت یک‌سالگی ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی در ایکس نوشته است، «آموزش و کار برای زندگی کامل و آبرومندانه حیاتی و ضروری است.»

وی نقش زنان در توسعه اقتصادی در جامعه را حیاتی و مهم خوانده و افزوده است: «در عرصه‌ی اقتصادی، مشارکت زنان برای رفاه و پیشرفت جامعه افغان ضروری است.»

با گذشت یک‌سال از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که ممنوعیت زنان از کار به اقتصاد افغانستان آسیب جدی وارد کرده است.

شماری از زنان که در ادارات غیر دولتی مشغول کار بودند، می‌گویند که پس از بیکاری با مشکلات اقتصادی جدی مواجه هستند.

حلیمه (مستعار) زنی که در یکی از نهادهای غیر دولتی یک‌سال قبل مشغول کار بود، می‌گوید: «با گذشت یک‌سال از ممنوعیت کار زنان و بیکار شدن، من با مشکلات زیادی مواجه شده‌ام، زیرا تنها نان‌آور فامیلم بودم و اکنون مصروف صفاکاری در یک خانه هستم، اما دست‌مزدم کافی نیست.»

وی از طالبان می‌خواهد تا ممنوعیت‌های کاری و شغلی در برابر زنان را بردارد، تا زنانی که تنها‌ نان‌آوران خانواده‌های شان هستند از مشکلات شان کاسته شود و بتوانند لقمه نانی برای فامیل شان تهیه کنند.