ریچارد بنت: زنان بازداشت شده به دلیل بدحجابی فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند
ریچارد بنت: زنان بازداشت شده به دلیل بدحجابی فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند

خبرگزاری زنان افغانستان: طالبان از چند روز بدین‌سو پیهم به دستگیری زنان در غرب کابل پرداخته و به بهانه بدحجابی آنان را به مکان‌های نامعلوم انتقال می‌دهد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در واکنشی به دستگیری‌های اخیر در غرب کابل امروز جمعه، ۱۵ جدی، در اکس نوشته است: دستگیری‌های اخیر زنان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: طالبان از چند روز بدین‌سو پیهم به دستگیری زنان در غرب کابل پرداخته و به بهانه بدحجابی آنان را به مکان‌های نامعلوم انتقال می‌دهد.

ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در واکنشی به دستگیری‌های اخیر در غرب کابل امروز جمعه، ۱۵ جدی، در اکس نوشته است: دستگیری‌های اخیر زنان در کابل به دلیل بدحجابی بیانگر محدودیت‌های بیشتر بر آزادی بیان زنان و تضعیف سایر حقوق آنان است.

ریچارد بنت همچنان خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط همه این زنان شده است.

این در حالی است که از ۵ روز بدین‌سو دستگیری زنان از سوی نیروهای امر به معروف طالبان به بهانه بدحجابی از نقاط مختلف غرب کابل و انتقال آنها به مکان‌های نامعلوم جریان دارد.