ریچارد بنت: «طالبان دربارۀ آموزش دختران در افغانستان توافق نظر ندارند»
ریچارد بنت: «طالبان دربارۀ آموزش دختران در افغانستان توافق نظر ندارند»

خبرگزاری زنان افغانستان: ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در نشست «زنان افغان برای ثبات افغانستان» در دوحه، به هدف حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغانستان، رفتن دختران به مکاتب و دانشگاه‌ها را مهم خواند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: «به یاددارم […]

خبرگزاری زنان افغانستان: ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در نشست «زنان افغان برای ثبات افغانستان» در دوحه، به هدف حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغانستان، رفتن دختران به مکاتب و دانشگاه‌ها را مهم خواند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: «به یاددارم که با وزیر تحصیلات طالبان دیدار داشتم و آن‌زمان دختران و زنان می‌توانستند در دانشگاه تحصیل کنند. وزیر تحصیلات عالی به من گفت از این‌که زنان باید دانشگاه بروند، مخالفتی ندارد. او گفت که آنها یک بحث داخلی داشتند که نیم‌ روز مرد‌ها و نیم‌ روز خانم‌ها به دانشگاه بروند و افزود که اگر منابع کافی داشته باشند، می‌توانند برنامه‌های یکسانی را برای زنان و مردان عملی نمایند اما آن وزیر چند ماه بعد از مقامش برکنار شد.»

سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، با رد اظهارات آقای بنت، می‌گوید: «حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب قوانین اسلامی تامین است. متاسفانه بعضی اشخاص و جهت‌ها بعضا ادعاهای دارند که خلاف واقعیت هستند چه این در مسئله‌ تعلیم باشد و یا مسایل دیگر؛ مسائلی که باید حل شوند ما کوشش می‌کنیم در روشنی اصول اسلامی خویش حل نماییم.»

در روز نخست فورَم دوحه، اهمیت مسئله آموزش زنان در افغانستان تحت عنوان «آموزش برای او و توسعه برای همه» برجسته ساخته شد.

اشتراک‌کنندگان درمورد فراهم سازی فضای امن آموزشی برای دختران افغانستان تاکید نموده و از جامعه جهانی خواهان سرمایه‌گذاری در بخش آموزش برای زنان در افغانستان شدند.