زخمی شدن یک مرد و دخترش توسط پسرش در فاریاب
زخمی شدن یک مرد و دخترش توسط پسرش در فاریاب

منابع در ولسوالی قیصار فاریاب می‌گویند عصر روز گذشته یک مرد خواهر و پدرش را با شلیک گلوله زخمی کرده است. شمس‌الله محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فاریاب می‌گوید این رویداد در روستای کوهی ولسوالی قیصار رخ داده که در آن یک مرد با سلاح به طرف خواهر و پدرش شلیک کرده که […]

منابع در ولسوالی قیصار فاریاب می‌گویند عصر روز گذشته یک مرد خواهر و پدرش را با شلیک گلوله زخمی کرده است.

شمس‌الله محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فاریاب می‌گوید این رویداد در روستای کوهی ولسوالی قیصار رخ داده که در آن یک مرد با سلاح به طرف خواهر و پدرش شلیک کرده که در این رویداد هر دو زخم برداشته اند.

آقای محمدی می‌گوید زخمی‌ها به شفاخانه مرکزی فاریاب انتقال یافته که وضعیت شان وخیم می‌باشد و مجرم از ساحه فرار نموده و تحت تعقیب قرار دارد.