زلزله‌ای به شدت ۷.۷ درجه ریشتر منطقه ای در ولایت بدخشان را تکان داد
زلزله‌ای به شدت ۷.۷ درجه ریشتر منطقه ای در ولایت بدخشان را تکان داد

این زلزله افزون بر بخش‌های وسیعی از افغانستان، کشور تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان را نیز تکان داد.

این زلزله افزون بر بخش‌های وسیعی از افغانستان، کشور تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان را نیز تکان داد.