زنان در بامیان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت می‌کنند
زنان در بامیان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت می‌کنند

خبرگزاری زنان افغان: حلیمه باشنده ولسوالی سیغان است که پس از یک هفته از زایمان‌اش در شفاخانه مرکز ولایت بامیان آمده است. این زن بامیانی می‌گوید یک هفته پیش در خانه زایمان کرده و به علت مسدود بودن راه به شفاخانه‌های مرکز بامیان مراجعه نتوانسته است. حلمیه می‌گوید، اکنون او و کودک‌اش از بیماری رنج […]

خبرگزاری زنان افغان: حلیمه باشنده ولسوالی سیغان است که پس از یک هفته از زایمان‌اش در شفاخانه مرکز ولایت بامیان آمده است.

این زن بامیانی می‌گوید یک هفته پیش در خانه زایمان کرده و به علت مسدود بودن راه به شفاخانه‌های مرکز بامیان مراجعه نتوانسته است.

حلمیه می‌گوید، اکنون او و کودک‌اش از بیماری رنج میبرد و وضعیت صحی کودک‌اش نیز وخیم گفته شده.

از سوی هم داکتران می‌گویند، حلیمه به خاطر کارهای شاق پیش از وقت زایمان کرده و باید زیر درمان جدی قرار گیرد.

داکتران می‌گویند، صدها زن در بامیان به خاطر انجام کارهای شاق پیش از وقت زایمان میکنند که این مورد سبب بیماری جدی مادر و کودک‌اش می‌گردد.

با این هم، برخی از آگاه حقوق زن می‌گویند، صدها زن در ولسوالی‌های بامیان از کمبود مراکز درمانی رنج می‌برند و دسترسی به خدمات صحی ندارند.

که این مورد در فصل زمستان و سرمای هوا مشکلات زنان را چند برابر می‌کند.