زنان در ولایت‌های بامیان و دایکندی از بسته شدن آرایشگاه زنانه نگران استند
زنان در ولایت‌های بامیان و دایکندی از بسته شدن آرایشگاه زنانه نگران استند

زنان در ولایت‌های بامیان و دایکندی از بسته شدن آرایشگاه زنانه نگران هستند خبرگزاری زنان افغانستان: عادله خانمی است که می‌گوید تنها نان‌آور خانواده‌ای ۹ نفری خود است و بیش از ۱۰ سال می‌شود که در عرصهٔ آرایشگری فعالیت دارد و مشغول آرایش زنان در آرایشگاه است. عادله می‌گوید با فرمان بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه […]

زنان در ولایت‌های بامیان و دایکندی از بسته شدن آرایشگاه زنانه نگران هستند

خبرگزاری زنان افغانستان: عادله خانمی است که می‌گوید تنها نان‌آور خانواده‌ای ۹ نفری خود است و بیش از ۱۰ سال می‌شود که در عرصهٔ آرایشگری فعالیت دارد و مشغول آرایش زنان در آرایشگاه است.

عادله می‌گوید با فرمان بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه از سوی طالبان، زنان همانند وی با مشکلات بیشتری روبرو می‌شوند.

ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی بدنبال آن در موسسات و نهادهای خصوصی و حالا ممنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی خصوصی زنان، آنان را به شدت در انزوای اقتصادی قرار داده است.

هم اکنون ده‌ها تن از زنان در بازار بامیان آرایشگاه دارند و آنان می‌گویند، چرا باید زنان قربانی سیاست‌های طالبانی شوند در حالیکه زنان در آرایشگاه‌ها تنها با زنان سر و کار دارند و هیچ مردی در آنجا نیست.

آنان همچنان می‌گویند زنان حق دارند در جامعه فعالیت مشروع کنند و باید طالبان بیش از این، فرمان های از این قبیل که محدودیت بر شغل و آزادی زنان ایجاد می‌کند را صادر نکنند.

همزمان با این یک آرایشگر زن در دایکندی نیز از فرمان طالبان مبنی بر بسته شدن آرایشگاه‌های زنان احساس نارضایتی می‌کند.

او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت: «ده‌ها تن از زنان هم اکنون در دایکندی نان آور خانوادهٔ خود هستند و از این طریق مصارف خانواده های خود را تامین می‌کنند، با بسته شدن آرایشگاه های زنانه ممکن چندین خانواده با بحران غذایی رو برو شوند.»

این در حالی است که رهبر طالبان در آخرین فرمان خود مبنی بر بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرد.

با آنکه نهادهای بین المللی نیز این کار طالبان را نکوهش کرده و خواهان باز پس‌گیری این فرمان شده‌اند اما تا هنوز طالبان بر این فرمان تاکید دارند و قرار است تا ماه آینده آرایشگاه زنان در سراسر افغانستان بسته شود.