زنان زخمی قربانی زلزله در پکتیکا بخاطر نبود داکتران زن تلف می‌شوند
زنان زخمی قربانی زلزله در پکتیکا بخاطر نبود داکتران زن تلف می‌شوند

خبرنگاران محلی از ولایت پکتیکا از وضعیت بد زخمیان رویداد زلزله درین ولایت گزارش می‌دهند. شماری ازین خبرنگاران می گویند که زنان زخمی قربانی این رویداد بخاطر نبود داکتران و پرستاران زن جان های شان را از دست می‌دهند زیرا افراد طالبان به داکتران مرد،  اجازه‌ی معاینه و تداوی زنان زخمی را نمی‌دهند. یکی ازین […]

خبرنگاران محلی از ولایت پکتیکا از وضعیت بد زخمیان رویداد زلزله درین ولایت گزارش می‌دهند.
شماری ازین خبرنگاران می گویند که زنان زخمی قربانی این رویداد بخاطر نبود داکتران و پرستاران زن جان های شان را از دست می‌دهند زیرا افراد طالبان به داکتران مرد،  اجازه‌ی معاینه و تداوی زنان زخمی را نمی‌دهند.
یکی ازین خبرنگاران گفت:
” متاسفانه در محلی که ما آمدیم در شفاخانه هیچ امکاناتی برای تداوی زخمیان نیست و زنانی را که درینجا می‌ آورند داکتران مرد حق ندارند که آنها را معاینه ویا تداوی کنند آنها در انتظار داکتر زن می‌میرند.”
از سویی دیگر قربانیان زیادی زیر آوارها گیرمانده اند و برای نجات آنها عملیات فوری از سوی طالبان انجام‌نشده است ازینرو آمار قربانیان این‌رویداد درحال افزایش است.
زلزله‌ی مرگباری طی دو روز متواتر بخش های از ولایت پکتیکا و خوست را تکان داد که منجر به جان باختن بیش از یک هزار تن به شمول زنان و کودکان شد. بر اساس آمارها بیش از ۱۵۰۰ تن دیگر درین رویداد زخم برداشتند اما به دلیل نبود امکانات تداوی زخمیان این‌رویداد نیز تلف می‌شوند اما زنان زخمی صرف بخاطر نبود داکتر زن از بین می‌روند.
خبرگزاری زنان افغانستان