زنان زیر حاکمیت طا.لبان؛ اعمال محدودیت‌های سنگین و خشونت­‌های‌مضاعف
زنان زیر حاکمیت طا.لبان؛ اعمال محدودیت‌های سنگین و خشونت­‌های‌مضاعف

خبرگزاری‌زنان‌افغانستان: هنگام‌‌که گروه‌ طا.لبان در افغانستان‌حاکم گردیده خشونت‌علیه‌زنان افزایش یافته‌ و حالا افغانستان در صدر جدول‌ خشونت‌ علیه‌ زنان قرار گرفته‌ است. بسیاری از خشونت‌ها توهین، تحقیر، ایجاد احساسات ناخوشایند در زنان، درهم شکستن امنیت‌روانی و حیثیت زنان در خانواده‌ها، خشونت جنسی‌ و… از نوع خشونت‌های‌پنهانی‌است که زنان به‌دلیل حجب و حیایی که در فرهنگ‌سنتی‌افغانستان […]

خبرگزاری‌زنان‌افغانستان: هنگام‌‌که گروه‌ طا.لبان در افغانستان‌حاکم گردیده خشونت‌علیه‌زنان افزایش یافته‌ و حالا افغانستان در صدر جدول‌ خشونت‌ علیه‌ زنان قرار گرفته‌ است.

بسیاری از خشونت‌ها توهین، تحقیر، ایجاد احساسات ناخوشایند در زنان، درهم شکستن امنیت‌روانی و حیثیت زنان در خانواده‌ها، خشونت جنسی‌ و… از نوع خشونت‌های‌پنهانی‌است که زنان به‌دلیل حجب و حیایی که در فرهنگ‌سنتی‌افغانستان حاکم‌است تحمل‌ می‌کنند و این‌امر باعث شده این موارد در خانواده‌ها یک امر عادی و نه خشونت تلقی‌گردد.

فرزانه اسم “مستعار” چشم‌دید خویش را به خبرگزاری‌زنان افغانستان چنین بیان‌می‌دارد.

دیروز (۴ قوس) دوبجه‌ی بعد ازظهر بعد جلسه‌ی مختصری که‌داشتم‌ میخواستم‌بروم دیدن نزدیک‌‌ترین‌ دوستم در پل‌سرخ، سرم ناوقت‌ شده‌بود و دوستم راحله حدود نیم‌ ساعت می‌شد منتظرم روی‌سرک ایستاده‌بود و من با شتاب و عجله تمام وقتِ از خانه‌بیرون شدم می‌ خواستم موتر دربست‌بگیرم تا زودتر خود را به پل‌سرخ برسانم.

درمسیر راه وقت‌خواستم موتر در بست بگیرم دیدم‌یکی‌از نیروهای طالب راننده‌گی می‌کند و خطاب به من‌کرده گفت، بالا شو، کرایه‌نمی‌گیرم و هرجا دلت خواست می‌برم، فقط بامن باش.

درکمال‌ترس و تاسف دروازه موتر را محکم‌بستم و به‌راه‌خویش‌ ادامه‌دادم.

وقتِ پل‌سرخ رسیدم، پل‌سرخ که در دوره‌ جمهوریت‌روزانه صدها‌ زن دید و بازدید داشتند و درکافه‌هایش باهم خوش‌بودند و اما دیروز یک جای نشستن برای‌ما دونفر نبود که باهم درددل می‌کردیم و لحظه‌ی‌دور ازدغدغه‌ی‌ های روزگار خوش‌‌‌‌می‌ گذاراندیم.

راه‌افتادیم که چنددقیقه‌‌ی را در کوچه‌های پل‌سرخ قدم بزنیم‌که چشم‌‌ام به محتسبین‌طا.لبان‌افتاد.

ناگهان در سرک در مقابل‌چشمان ما ظاهرشد، باچشمان سیاه سرمه‌ کشیده و خشنی‌گفت کجا‌ می‌ رویید؟ چادر‌ خود را پیش‌ سر کنید در سرک‌ها راه‌ نروید.

لحظه‌ی تمام خون در رگ‌هایم خشکید و زبان‌ام بند شد‌ توان پاسخ‌را نداشتم، از ترس تمام‌بدنم می‌لرزید و پاهایم سست و بی‌حرکت شده بود و لحظه‌ی در چشمان‌اش زُل زدم متوجه شدم که از چشمانش خشم‌‌ و نفرت می‌بارد‌.

“خشونت‌علیه‌زنان اگرچه شاید به‌مرگ منجر نشود اما قتل‌است، آن‌زمان که روانِ یک انسان کشته می‌شود”.

روان زنان‌‌‌افغان زیر پرچم طا.لبان کشته و زخمی‌گردیده و آرامش‌را کاملاً از دست‌داده‌است‌، روزی‌زنان با خشونت گره‌خورده‌است و لحظه‌لحظه زنده‌گی‌ زنان زیر پرچم سفید طا.لبان‌ سیاه گردیده‌ این‌ طا‌.لبان‌است که باعث قتل‌تمام آرزوهای‌‌زنان‌ افغان گردیده‌است.

ما زنان‌خشونت را از روزی که این گروه‌ آمد سراپا حس‌کردیم، درست در همان‌روزی‌که کابل سقوط‌کرد.

“خشونت علیه زنان” یکی‌از گسترده‌ ترین‌موارد‌ نقض‌حقوق‌بشر در سراسر جهان‌است.

یکی از معیارهای‌ توسعه‌یافتگی یک‌ جامعه‌ وضعیت‌زنان آن‌جامعه از جمله‌‌ مسئله‌ خشونت‌ و نگاه‌ جنسیتی‌ به‌ زنان‌است.