زنان قندهار؛ آیینه تمام نمای قربانیان افراطیت دینی و تبعیض جنسیتی
زنان قندهار؛ آیینه تمام نمای قربانیان افراطیت دینی و تبعیض جنسیتی

خبرگزاری زنان افغانستان: قندهار یکی از ولایت‌های مهم در افغانستان است. رهبر طا.لبان از این ولایت فرمان‌ها و محدودیت‌ها را بر علیه زنان صادر می‌کند. زنان و دختران دراین ولایت بیشتر زیر ذره‌بین طا.لبان قرار دارد. طا.لبان علاوه بر منع کار و تحصیل، گشت‌وگذار را نیز بر روی زنان بند کرده است. محدودیت‌های بر زنان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: قندهار یکی از ولایت‌های مهم در افغانستان است. رهبر طا.لبان از این ولایت فرمان‌ها و محدودیت‌ها را بر علیه زنان صادر می‌کند. زنان و دختران دراین ولایت بیشتر زیر ذره‌بین طا.لبان قرار دارد. طا.لبان علاوه بر منع کار و تحصیل، گشت‌وگذار را نیز بر روی زنان بند کرده است.

محدودیت‌های بر زنان در قندهار شامل مواردی چون، عدم دسترسی به آموزش و تحصیل، ازدواج‌های‌ زودرس، خشونت خانگی، محدودیت‌های شغلی و عدم حضور کامل در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است.

گفته می‌شود وضعیت زنان و دختران در قندهار، به طور کلی بسیار وخیم گزارش‌ می‌شود. محدودیت‌ها به حدی است که زنان را مجبور به خانه‌نشینی کرده و اجازه فعالیت در بیرون از خانه را ندارند گشت‌وگذار را نیز محدود کرده‌است.

“قمرگل” یکی از باشنده‌گان این ولایت در یک تماس تلفنی به خبرگزاری زنان افغانستان گفت: “طالبان زنده‌گی را بر زنان بسیار سخت و دشوار کرده است. بدون محرم و پوشیدن چادری حق رفتن به بیرون را نداریم. او می‌گوید دو روز پیش به شدت مریض شده بودم از مردا کسی خانه نبود. از تب و لرز می‌مردم، اما به تنهایی و بدون محرم از ترس گروه وحشی طا.لب شفاخانه رفته نتوانستم”. او اضافه کرد اگر بیشتر از این طا.لبان دوام بیاورد زنان افغانستانی و فعالیت‌های آنان به طور کلی از جامعه محو می‌شوند.

با این حال، محدودیت‌های طا.لبان تاثیرات بسیار منفی را بر جامعه گذاشته اند. دختران خردسال را قبل از بلوغ عقلی و جسمی به شوهر می‌دهند. آن‌ها در خانه‌ی شوهر انواع خشونت و تبعیض را تجربه می‌کنند و سرانجام دست به خودکشی‌ می‌زنند.