زنان متشبث در بدخشان از نبود بازار فروش صنایع دستی شان شاکی هستند
زنان متشبث در بدخشان از نبود بازار فروش صنایع دستی شان شاکی هستند

خبرگزاری زنان افغانستان: پس از به قدرت رسیدن طالبان و وضع محدودیت‌ها از سوی این گروه زنان تجارت‌پیشه از نبود بازار فروش صنایع دستی شان نگران بوده و از این وضعیت شکایت دارند. شماری از زنان در ولایت بدخشان که مشغول کارهای همچون: خیاطی، قالین‌بافی، گلدوزی، بیگ و بوت‌دوزی هستند از نبود بازار فروش صنایع […]

خبرگزاری زنان افغانستان: پس از به قدرت رسیدن طالبان و وضع محدودیت‌ها از سوی این گروه زنان تجارت‌پیشه از نبود بازار فروش صنایع دستی شان نگران بوده و از این وضعیت شکایت دارند.

شماری از زنان در ولایت بدخشان که مشغول کارهای همچون: خیاطی، قالین‌بافی، گلدوزی، بیگ و بوت‌دوزی هستند از نبود بازار فروش صنایع دستی‌شان یا فروش اندک آن شاکی هستند.

لیلما یکی از زنان متشبث در ولایت بدخشان است، او می‌گوید: «با روی کار آمدن دوباره طالبان و وضع محدودیت‌ها، فروش صنایع دستی ما با رکود مواجه شده است.»

وی می‌گوید، نبود مکان مشخص برای فروش سبب رکود کار و بار شان شده، او برای رونق و بهتر شدن تجارت‌شان خواهان ایجاد یک مکان مشخص برای ساخته‌های دستی زنان در این ولایت شد.

وی در ادامه یکی از دلایل کم‌رنگ شدن بازار صنایع دستی زنان در ولایت بدخشان را فقر و بیکاری عنوان کرد.

با روی کار آمدن طالبان زنان با مشکلات و محدودیت‌های فراوانی مواجه شده و این امر بالای زندگی زنان مخصوصا زنانی که تنها نان‌آوران خانوداه‌های شان هستند، تاثیرات سوء‌ گذاشته است.