زنان مشغول زنبورداری در بامیان
زنان مشغول زنبورداری در بامیان
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد از ایجاد زمینه‌ی کار برای بیش از ۲۰۰ زن و دختر در ولایت بامیان خبر می‌دهد.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد از ایجاد زمینه‌ی کار برای بیش از ۲۰۰ زن و دختر در ولایت بامیان خبر می‌دهد.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، روز یک‌شنبه، ۲۰جوزا، در صفحه‌ی اکس خود نوشت که در ولایت بامیان زمینه‌ی کار را در بخش زنبورداری برای زنان و دختران مهیا کرده است.

این نهاد سازمان ملل متحد همچنان افزوده است که این ۲۰۰ نفر که اکثریت آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهد؛ در زمینه‌ی زنبورداری آموزش داده و هم‌چنان به آنان بسته‌های زنبورداری توزیع کرده است.

لازم به ذکر است که قبل از این نیز برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد گفته بود که برای تعداد از زنان در ولایت کابل، زمینه‌ی آموزش زنبورداری را فراهم کرده و آنان مصروف زنبوداری هستند.

هر چند طالبان زنان و دختران را از حق‌کار، آموزش و تحصیل محروم کرده‌است؛ نهاد های مختلف سازمان ملل تلاش دارد که از طریقه‌های مختلف زمینه‌ی کار را برای دختران و زنان در افغانستان فراهم کند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان