زنان معترض افغانستان در تبعید: تعامل و سکوت سازمانها در برابر جنایت های طالبان خیانت به بشریت است
زنان معترض افغانستان در تبعید: تعامل و سکوت سازمانها در برابر جنایت های طالبان خیانت به بشریت است

خبرگزاری زنان افغانستان: گروهی از زنان معترض اهل افغانستان مقیم ایران در یک گردهمایی اعتراضی از سکوت سازمانهای بین المللی در برابر جنایت های طالبان در افغانستان انتقاد کرده و می‌گویند که تعامل سازمانها با گروه طالبان و سکوت در برابر جنایت های این گروه خیانت به بشریت است. این زنان در تهران در یک […]

خبرگزاری زنان افغانستان: گروهی از زنان معترض اهل افغانستان مقیم ایران در یک گردهمایی اعتراضی از سکوت سازمانهای بین المللی در برابر جنایت های طالبان در افغانستان انتقاد کرده و می‌گویند که تعامل سازمانها با گروه طالبان و سکوت در برابر جنایت های این گروه خیانت به بشریت است.

این زنان در تهران در یک فضای سربسته گردهم آمدند و شعارهای « طالبان را تحریم کنید» و« طالبان جنایت میکند، جهان حمایت میکند» را به نمایش گذاشتند.

زنان معترض در قطعنامه‌ای‌ خواستار اقدامات جدی از سوی کشور های جهان و سازمانهای بین المللی علیه طالبان شدند.

در قطعنامه آمده است:«بیش از دو سال است که جهان در برابر افغانستان که در دست یک گروه وحشی سپرده شده و در برابر جنایات این گروه سکوت کرده است‌.»

در ادامه آمده است که ابراز تاسف های جوامع بین المللی و محکوم کردن جنایات طالبان درد مردم افغانستان را کم نمی کند.

آنان همچنان می گویند:«ما از جهان خاموش و افغانستان تاریک خسته شده ایم، اقدامات جدی، عملی و فوری کشور های منطقه بر علیه گروه طالبان تروریست را می‌خواهیم.»

زنان معترض همچنان تاکید کردند که کشورهای دنیا درعوض حمایت و زمینه سازی تعامل با این گروه جنایت پیشه‌ی طالبان، باید از مردم و زنان افعانستان حمایت کند.

«تعامل و سکوت در برابر این گروه جنایت و خیانت بشری بر علیه مردم افغانستان است. دیگر تعامل بس است.»

عزیزگل یکی از زنان معترض اهل افغانستان که به دلیل تهدیدات امنیتی به ایران پناه برده است در پیامی نوشته است که زنان معترض که از ترس طالبان به این کشور آمده اند از مشکلات زیاد اقتصادی، بیکاری و محرومیت کودکان شان از تعلیم و تحصیل رنج میبرند.

«من یک دختر دانشجوی معترض بودم، یک سال کامل در حاکمیت طالبان فعالیت های حقوقی و عتراضی داشتم.بعد زندانی شدن همکارانم بخاطر تهدیدات امنیتی آمدم ایران اینجا خیلی در حالت بد اجتماعی و اقتصادی قرار دارم.»

این اعتراضات در حالیست که با گذشت دوسال از سلطه طالبان در افغانستان، زنان و دختران با اشکال گوناگون سرکوب و از صحنه‌ی اجتماع حذف شده اند.