زنان معترض بار دیگر خواهان رهایی زنان در بند از زندان‌های طا.لبان شدند
زنان معترض بار دیگر خواهان رهایی زنان در بند از زندان‌های طا.لبان شدند

خبرگزاری زنان افغانستان: اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان مقیم پاکستان طی راهپیمایی اعتراضی در این کشور همزمان با کمپاین ۱۶ روزه‌ی محو خشونت علیه زنان، بار دیگر خواستار رهایی فوری زنان در بند از زندان‌های طا.لبان شدند. زنان معترض عضو این ائتلاف با شعارهایی همچون «فریاد زنان افغان تا آسمان، زنان معترض در […]

خبرگزاری زنان افغانستان: اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان مقیم پاکستان طی راهپیمایی اعتراضی در این کشور همزمان با کمپاین ۱۶ روزه‌ی محو خشونت علیه زنان، بار دیگر خواستار رهایی فوری زنان در بند از زندان‌های طا.لبان شدند.

زنان معترض عضو این ائتلاف با شعارهایی همچون «فریاد زنان افغان تا آسمان، زنان معترض در زندان،

جهان در فکر تعامل با طا.لبان»

را در راهپیمایی شان سر دادند.

زنان معترض، از جهانیان خواستار توجه جدی و عملی در راستای آزاد سازی فوری زنان معترض در بند و فعالین حقوق بشر شدند.

شماری از زنان معترض سکوت جامعه جهانی را در قبال زنان و فعالین در بند طا.لبان شرم‌آور و معنادار خواندند.