زنان معترض به سازمان ملل꞉ «به طالبان باج ندهید»
زنان معترض به سازمان ملل꞉ «به طالبان باج ندهید»

خبرگزاری زنان افغانستان: زنان معترض عضو جنبش‌ شنبه‌های ارغوانی در اعتراض به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان مبنی بر گماشتن نماینده ویژه در امور افغانستان از سوی این سازمان می گویند این شورا برخلاف واقعیت‌های عینی افغانستان و با در نظر داشت رای ممتنع روسیه و چین به‌عنوان اعضای دایمی […]

خبرگزاری زنان افغانستان: زنان معترض عضو جنبش‌ شنبه‌های ارغوانی در اعتراض به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان مبنی بر گماشتن نماینده ویژه در امور افغانستان از سوی این سازمان می گویند این شورا برخلاف واقعیت‌های عینی افغانستان و با در نظر داشت رای ممتنع روسیه و چین به‌عنوان اعضای دایمی شورای امنیت و تاثیر گذاری آنها بر گروه طالبان، احتمال موفقیت نماینده ویژه جدید آن اندک می‌باشد. به عوض آن باید اقدامات قهریه را درباره این گروه ارزیابی می‌کردند.

جنبش شنبه‌های ارغوانی یکشنبه، ۱۰ جدی، در یک گردهمایی اعتراضی در مکان سربسته‌ای با انتشار اعلامیه‌ای به نشانی سازمان ملل متحد می‌گوید «به طالبان باج ندهید؛ جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید به خواست مردم افغانستان، منشور آن سازمان، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی احترام بگذارد و از تعامل، سازش و باج‌دهی به گروه طالبان که اکثر سران آن شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد هستند؛ خود‌داری نمایند.»

این زنان معترض از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته اند تا در غیاب نمایندگان مردم افغانستان به ویژه زنان معترض داخل کشور درباره افغانستان تصمیم نگیرند.

اعضای این جنبش اعتراضی راه حل بحران کنونی افغانستان را برگزاری انتخابات شفاف و تغییر نظام از متمرکز به غیرمتمرکز عنوان می‌کنند.