زنان معترض به سازمان ملل: از حق کار زنان کارمند درملل متحد دفاع نمی‌توانید درب دفاتر تان را ببندید
زنان معترض به سازمان ملل: از حق کار زنان کارمند درملل متحد دفاع نمی‌توانید درب دفاتر تان را ببندید

خبرگزاری زنان افغان: ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در واکنش به منع کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد درافغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی خواهان بسته شدن درب های این سازمان در افغانستان شدند. زنان معترض روز دوشنبه( ۲۱ حمل ۱۴۰۲) در یک تجمع اعتراضی در یک مکان سربسته گردهم آمدند و در برابر […]

خبرگزاری زنان افغان: ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در واکنش به منع کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد درافغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی خواهان بسته شدن درب های این سازمان در افغانستان شدند.
زنان معترض روز دوشنبه( ۲۱ حمل ۱۴۰۲) در یک تجمع اعتراضی در یک مکان سربسته گردهم آمدند و در برابر سکوت سازمان ملل در دفاع از حقوق زنان کارمند این نهاد اعتراض کردند.
زنان معترض با صدور بیانیه‌ای می گویند که ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل از سوی طالبان قابل پیشبینی بود زیرا طالبان حق زنان به کار و آموزش را وسیله معاملات سیاسی خود با جامعه بین المللی ساخته اند و به حضور فعال زنان در جامعه باورمند نیستند.
زنان معترض در بیانیه‌ی شان همچنان تاکید کردند که
«آنها[ گروه طالبان] در پی حذف سیستماتیک زنان از فضا های عمومی هستند و از زمان بازگشت شان به قدرت بیشتر از چهل فرمان را به هدف سرکوب زنان صادر کرده اند. »
در بخش دیگری این بیانیه درمورد پیامد تعامل سازمان ملل در برابر طالبان آمده است:« تعامل بدون قید و شرط جامعه بین المللی با طالبان و انعطاف پذیری و نرمش آنها در قبال نقض حقوق شهروندان افغانستان از سوی طالبان باعث شده است تا طالبان با جسارت و جرات بیشتر سرکوب مردم افغانستان را ادامه بدهند. تنها طالبان مسوول گرسنگی بیست و هشت میلیون افغان هستند که متکی به کمک های بشردوستانه اند.»
زناندمعترض همچنان تاکید کردند که ممنوعیت کار زنان حق زندگی آبرومند را از مردم افغانستان گرفته و باعث گسترش فقر و گرسنگی در کشور شده است.

ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در واکنش به ممنوعیت کار زنان در  دفاتر محلی سازمان ملل از سوی طالبان، خواهان بسته کردن دروازه های سازمان ملل در افغانستان شدند.
«لطفا دفتر معاملات سیاسی تحت نام نمایندگی سازمان ملل یا یونما  در افغانستان را  ببندید، چون نمیتوانید حتی از حقوق بشری کارمندان خویش حراست و حمایت کنید. پس فعال بودن این  ادرس هیچ موثریتی به مردم افغانستان ندارد.»
زنان معترض در بیانیه‌ی شان از  عدم صلح درکشور، جنگ با گروه ها، نسل کشی هزاره ها، کوچ اجباری مردم در تخار، فاریاب و بلخاب، سرکوب و بازداشت معنرضین و منتقدان طالبان، و گسترش جرم های جنایی و تبدیل شدن افغانستان به مارکیت سربازگیری گروه های تروریستی به عنوان مصداق جنایات بشری طالبان یاد کرده و تاکید کردند که این موارد نقش سازمان ملل را در افغانستان زیر سوال برده است.
زنان معترض همچنان دفاتر ملل متحد را مهمانخانه‌ی طالبان و دفتر دریافت حق السکوت نامیده اند و تاکید کردند که با گسترش جنایات ضد بشری در افغانستان، ملل متحد به پدیده‌ی  نمادین و غیر موثر مبدل شده است.