شماری از زنان عضو جنبش‌های اعتراضی در واکنش به دستگیری‌های اخیر زنان و دختران به دلیل نحوه پوشش آنان در غرب کابل از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و ادامه بازداشت‌ها را عامل دامن‌ زدن به بحران بیشتر در افغانستان خوانده‌اند.   به گفته‌ این زنان طالبان در چند روز گذشته بیش از صد دختر […]

شماری از زنان عضو جنبش‌های اعتراضی در واکنش به دستگیری‌های اخیر زنان و دختران به دلیل نحوه پوشش آنان در غرب کابل از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و ادامه بازداشت‌ها را عامل دامن‌ زدن به بحران بیشتر در افغانستان خوانده‌اند.

 

به گفته‌ این زنان طالبان در چند روز گذشته بیش از صد دختر و زن جوان را به بهانه «بدحجابی» با خود برده‌اند.

بازداشت‌های گسترده اخیر زنان و دختران از سوی طالبان واکنش افراد و نهادهای داخلی و بیرونی را به همراه داشته است. در تازه ترین مورد سازمان عفو بین الملل و ریچارد بنت گزارشگر امور حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار رهایی فوری بازداشتی‌ها شده و تداوم این وضعیت را نگران کننده خوانده اند.