زنان معترض درتجلیل از نوروز : برای حفظ میراث فرهنگی و دیرینه‌ی نیاکان خود تلاش می‌کنیم
زنان معترض درتجلیل از نوروز : برای حفظ میراث فرهنگی و دیرینه‌ی نیاکان خود تلاش می‌کنیم

خبرگزاری زنان افغان:  گروهی از زنان معترض برخلاف منع تجلیل نوروز از سوی طالبان، در یک برنامه فرهنگی از نوروز تجلیل کردند. زنان معترض اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در روز اول نوروز گردهم آمدند و با چینش یک سفره نوروزی ازین روز گرامیداشت کردند. در بیانیه‌ی که ازسوی این شبکه منتشر شده آمده […]

خبرگزاری زنان افغان:  گروهی از زنان معترض برخلاف منع تجلیل نوروز از سوی طالبان، در یک برنامه فرهنگی از نوروز تجلیل کردند.
زنان معترض اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در روز اول نوروز گردهم آمدند و با چینش یک سفره نوروزی ازین روز گرامیداشت کردند.
در بیانیه‌ی که ازسوی این شبکه منتشر شده آمده است که نوروز یک جشن فرهنگی و سنتی است که همه ساله مردم افغانستان از این روز با آماده کردن سمنک، هفت میوه و رفتن به تماشای طعبیت در نقاط مختلف کشور از این روز تجلیل میکنند «اما دو سال است که طالبان رخصتی نوروزی را از تقویم کشور حذف کردند و تجلیل این روز را حرام و تجلیل کننده گان این جشن را مستحق مجازات می دانند.»
زنان معترض بر حفظ میراث های فرهنگی شان تاکید کردند. در بخش دیگر این بیانیه آمده است:« اگر چند ما زنان در چنین وضعیت دشواری که قرار داریم، شور‌ و شوق برای تجلیل هیچ جشن در افغانستان نداریم اما  تجلیل وجشن نوروز از میراث فرهنگی و دیرینه ما است و برماست که برای حفظ میراث فرهنگی دیرینه  نیاکان مان تلاش کنیم ونگذاریم که بدست فراموشی سپرده شوند.»
نوروز ۱۴۰۲ در افغانستان بدون رخصتی رسمی سپری شد و تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی مکلف به حاضر شدن در اداره های شان بودند.
Recognize_Gender_Apartheid_in_Afghanistan#