زنان معترض درکابل: خانه خانه‌ی ما محل اعتراض خواهد شد.
زنان معترض درکابل: خانه خانه‌ی ما محل اعتراض خواهد شد.

گروهی از زنان معترض امروز (شنبه،۲۸ جوزا ۱۴۰۱) در ادامه‌ی اعتراضات مدتی شان یک بار دیگر دریک فضای سر بسته صدای اعتراض شان را بلند نمودند. این زنان به جامعه‌ی جهانی می‌گویند که افغانستان را فراموش نکنید، آنان همچنان می‌گویند که تا احقاق نشدن حقوق اساسی زنان در افغانستان خانه خانه‌ی شان را محل اعتراض […]

گروهی از زنان معترض امروز (شنبه،۲۸ جوزا ۱۴۰۱) در ادامه‌ی اعتراضات مدتی شان یک بار دیگر دریک فضای سر بسته صدای اعتراض شان را بلند نمودند.
این زنان به جامعه‌ی جهانی می‌گویند که افغانستان را فراموش نکنید، آنان همچنان می‌گویند که تا احقاق نشدن حقوق اساسی زنان در افغانستان خانه خانه‌ی شان را محل اعتراض خواهند ساخت.
زنان معترض همچنان می‌گویند که در افغانستان می‌مانند و این کشور را می‌سازند.
این اعتراضات درحالیست که تجمعات اعتراضی زنان در خیابان همواره از سوی طالبان سرکوب شده است و زنان معترض توقیف، بازداشت، زندانی و شکنجه شده اند اما اکنون زنان اعتراضات را به مکان های سربسته برده اند و با صورت های پوشیده درمکان های نامعلوم به اعتراضات شان ادامه می‌دهند.
خبرگزاری زنان افغانستان