زنان معترض: زنان قربانی نخست جنایت پاکستان در واخان است
زنان معترض: زنان قربانی نخست جنایت پاکستان در واخان است

  اعضای جنبش زنانه‌ی مسوبه به «جنبش خودجوش زنان مبارز» کابل در مخالفت به اقدام ارتش پاکستان برای تغییر مسیر چشمه‌های طبیعی واخان بدخشان به سوی پاکستان اعتراض کردند. این جنبش زنانه در یک فضای سربسته گردهمایی اعتراضی برگزار کردند آنان تاکید کردند که زنان روستایی واخان قربانی نخست این عملکرد پاکستان می‌شود و این […]

 

اعضای جنبش زنانه‌ی مسوبه به «جنبش خودجوش زنان مبارز» کابل در مخالفت به اقدام ارتش پاکستان برای تغییر مسیر چشمه‌های طبیعی واخان بدخشان به سوی پاکستان اعتراض کردند.
این جنبش زنانه در یک فضای سربسته گردهمایی اعتراضی برگزار کردند آنان تاکید کردند که زنان روستایی واخان قربانی نخست این عملکرد پاکستان می‌شود و این عملکرد را جنایت خواندند.
زنان معترض با صدور قطع‌نامه‌ای پیشروی نظامی پاکستان به خاک دره‌ی واخان و تغییر مسیر چشمه‌های طبیعی این دره در ولایت بدخشان افغانستان را یک جنایت و نقض تمامیت ارضی افغانستان خوانده‌اند.
آنان گفته است که تعرض به طبیعت این منطقه که یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های طبیعی به شمار می‌رود، قابل تحمل نیست و باعث دگرگونی‌های اجباری محیط‌زیستی شده، در نتیجه، شکل اجتماعی زندگی مردم را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.
این جنبش زنان از فعالان مستقل محیط زیست خواسته است «به فاجعه‌ای که ارتش پاکستان مسبب آن خواهد بود» توجه کنند.
این بانوان معترض با تأکید بر این اصل طبیعی که «تغییر مسیر چشمه‌ها به محیط زیست آسیب می‌زند و چشمه‌های طبیعی هر منطقه متعلق به همان منطقه است» هشدار داده‌اند که با ممانعت نظامی ارتش پاکستان از دسترسی مردم واخان به آب، قبل از همه، زندگی زنان کشاورز در روستاهای واخان متأثر می‌شود.
به گفته‌ی این بانوان معترض، «فقر ناشی از خشک‌سالی، به اضافۀ زورگویی‌های ارتش پاکستان، همۀ اشکال زندگی در روستاهای واخان را دگرگون خواهد کرد و در چنین وضعیتی زنان نخستین قربانیان خواهند بود.»
این زنان معترض در قطع‌نامه افزوده‌اند که در این اوضاع و شرایط که «کنش‌گران در افغانستان تحت ظلم طالبان قرار دارند، فعالان حقوق زنان و فعالان محیط زیست از سراسر جهان علیه جنایت ارتش پاکستان اعتراض کنند.»
خبرگزاری زنان افغانستان