زنان معترض: سازمان ملل مانع فرمان بستن آرایشگاه های زنان شود
زنان معترض: سازمان ملل مانع فرمان بستن آرایشگاه های زنان شود

خبرگزاری زنان افغانستان:  زنان معترض اعضای یک جنبش اعتراضی جدید «انقلاب زنان افغانستان» و شماری از آرایشگران زن  در اعتراض به فرمان بسته شدن آرایشگاه های زنانه از سوی طالبان گردهمایی اعتراضی برگزار کردند. زنان معترض دراین گردهمایی که روز پنجشنبه( ۱۵ سرطان ۱۴۰۲) دریک مکان سربسته برگزار شده بود از سازمان ملل خواستار جلوگیری […]

خبرگزاری زنان افغانستان:  زنان معترض اعضای یک جنبش اعتراضی جدید «انقلاب زنان افغانستان» و شماری از آرایشگران زن  در اعتراض به فرمان بسته شدن آرایشگاه های زنانه از سوی طالبان گردهمایی اعتراضی برگزار کردند.
زنان معترض دراین گردهمایی که روز پنجشنبه( ۱۵ سرطان ۱۴۰۲) دریک مکان سربسته برگزار شده بود از سازمان ملل خواستار جلوگیری تطبیق این فرمان از سوی طالبان شدند.
یکی از زنان معترض در ویدیوی که به خبرگزاری زنان افغانستان فرستادند می‌گوید:
« طالبان محدودیت جدیدی که بسته کردن آرایشگاه ها بالای خانم ها وضع کردند، شمار زیادی از زنان که نان آور فامیل بودند بیکار شدند و میزان فقر در کشور افزایش می‌یابد. طالبان روزی حلال را از دسترخوان خانم ها جمع کردند.»
این زنان از سازمان ملل متحد خواسته اند که درکنار زنان افغانستان ایستاده و جلو فرمانهای محدودکننده‌ بر زنان را بگیرند.
بر اساس یک فرمان تازه‌ی وزارت امر به معروف و نهی ازمنکر طالبان، آرایشگاه های زنانه تا سوم اسد سال روان باید جمع وجواز فعالیت آنها فاقد اعتبار شود.
محمد صادق عاکف سخنگوی این وزارت در پیامی به رسانه ها بسته شدن آرایشگاه هارا غیرشرعی خواندن آرایش و هزینه‌ی بلند آن برای خانواده های عروس و داماد عنوان کرده است.
او در ویدیو می‌گوید:«در این وضعیت ناگواراقتصادی، هزینۀ آرایشگاه ها بسیار اصراف بود و بر خانواده‌ی داماد زیاد فشار بود و پول زیادی گرفته می شد . دیگر اینکه از نظر شریعت ، این جایز نیست که موهای یک انسان برای زینت به انسان دیگری پیوند شود. در آنجا [آرایشگاه] به زن ها موهای اضافی پیوند می‌شود و سوم اینکه در آنجا ابروی زنها برداشته می‌شود که این در تضاد صریح با شریعت است.»
با بسته شدن آرایشگاه ها به روی زنان، صدها زن ودختر کار و منبع درآمد شان را ازدست می‌دهند.
این دستور طالبان که با واکنش های مختلفی روبرو شده است گفته می‌شود که سر از تاریخ سوم اسد سال روان به گونه‌ی جدی تطبیق می‌شود.