زنان معترض: طی دوسال گذشته ارزش های انسانی و بشری به زوال مطلق سوق داده شد
زنان معترض: طی دوسال گذشته ارزش های انسانی و بشری به زوال مطلق سوق داده شد

خبرگزاری زنان افغانستان: گروهی از زنان معترض در یک گردهمایی اعتراضی در شهرکابل علیه سیاست های زن ستیزانه‌ی طالبان و نقش امریکا در حفظ طالبان در قدرت اعتراض کردند. این زنان که امروز( دوشنبه، ۲۳ است ۱۴۰۲) دریک فضای سربسته گردهم آمده بودند وشعارهای ضد طالبانی سردادند و از جامعه‌ی جهانی نیز خواستند که این […]

خبرگزاری زنان افغانستان: گروهی از زنان معترض در یک گردهمایی اعتراضی در شهرکابل علیه سیاست های زن ستیزانه‌ی طالبان و نقش امریکا در حفظ طالبان در قدرت اعتراض کردند.
این زنان که امروز( دوشنبه، ۲۳ است ۱۴۰۲) دریک فضای سربسته گردهم آمده بودند وشعارهای ضد طالبانی سردادند و از جامعه‌ی جهانی نیز خواستند که این گروه را به رسمیت نشناسد.
در بیانیه‌ی که از سوی مکتب انتقادی کابل منتشر شده آمده است:«دو سال از سلطه گروه طالبان به مردم افغانستان میگذرد،در این دو سال تمام سازه های یک دولت جمع ارزش‌های انسانی و بشری به زوال مطلق سوق داده شد.»
زنان معترض می‌گویند در این بازی طالبان فقط بازیگر داخلی است اما دست بزرگ‌تر از طالب و حامیان منطقه ای و داخلی( امریکا و شرکای امریکا) این فلاکت و بدبختی مردم به ویژه زنان افغانستان را نیابت میکند.

آنان همچنان در بیانیه گفته اند:«ما زنان افغانستان امروز جمع آمده ایم تا یک بار دیگر صاحبان دموکراسی و نظم نوین جهانی را مبنی بر سیاست غلط شان مخاطب قرار دهیم.»
این زنان سیاست امریکا و شرکای آن در قبال مردم افغانستان و بویژه زنان را یک سیاست ناکام پنداشته اند.
این اعتراضات درحالیست که به مناسبت هفته همبستگی و دو سالگی سقوط کشور بدست طالبان، معترضان از سراسر جهان خواستار لغو توافقنامه دوحه شده و از سازمان ملل متحد می‌خواهند که به سرنگونی رژیم طالبان فکر کنند.