زنان معترض: فداکاری های سربازان را فراموش‌ نمی‌کنیم
زنان معترض: فداکاری های سربازان را فراموش‌ نمی‌کنیم

گروهی از اعضای جنبش همبستگی زنان افغانستان، در به مناسبت نهم حوت روز ملی سرباز در پیامی حمایت شان را از نظامیان سابق کشور اعلام نمودند. این زنان امروز(سه شنبه، ۹حوت ۱۴۰۱) در تجمع اعتراضی در یک مکان نامعلوم، روز سرباز را گرامی ‌داشتند. این زنان در پیام ویدیوی شان می‌گویند :« هیچ‌گاهی، فداکاری سربازان، […]

گروهی از اعضای جنبش همبستگی زنان افغانستان، در به مناسبت نهم حوت روز ملی سرباز در پیامی حمایت شان را از نظامیان سابق کشور اعلام نمودند.

این زنان امروز(سه شنبه، ۹حوت ۱۴۰۱) در تجمع اعتراضی در یک مکان نامعلوم، روز سرباز را گرامی ‌داشتند.

این زنان در پیام ویدیوی شان می‌گویند :« هیچ‌گاهی، فداکاری سربازان، در دوره جمهوریت را فراموش نمی‌کنیم.»

زنان معترض همچنان می‌گویند: «می‌دانیم که چگونه با غرور و احساسات شما بازی کردند اما شما قهرمانان اصیل این مرز بوم هستید.»

از نهم حوت به عنوان روز‌ملی سرباز همه ساله از سوی حکومت تجلیل می‌شد و از جان فشانی ها و دستاوردهای سربازان تقدیر به عمل می‌آمد.

خبرگزاری زنان افغان