زنان معترض: هرگونه مذاکره و تعامل با طالبان تحریم شود
زنان معترض: هرگونه مذاکره و تعامل با طالبان تحریم شود

خبرگزاری زنان افغانستان: جنبش اعتراضی اتحاد وهمبستگی زنان افغانستان درواکنش به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، در یک گردهمایی اعتراضی درکابل خواستار تحریم هرگونه تعامل و‌مذاکره‌ی جهانیان با طالبان شدند. این زنان امروز(سه شنبه، ۳۰ جوزا ۱۴۰۲ ) در یک مکان سربسته گردهم آمده و شعارهای« نه برنشست های معامله گر » و«نه بر […]

خبرگزاری زنان افغانستان: جنبش اعتراضی اتحاد وهمبستگی زنان افغانستان درواکنش به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، در یک گردهمایی اعتراضی درکابل خواستار تحریم هرگونه تعامل و‌مذاکره‌ی جهانیان با طالبان شدند.
این زنان امروز(سه شنبه، ۳۰ جوزا ۱۴۰۲ ) در یک مکان سربسته گردهم آمده و شعارهای« نه برنشست های معامله گر » و«نه بر طالبان ستمگر» را سردادند.
این زنان درمخالفت با سیاست های زن ستیزانه‌ی طالبان تاکید کردند که در پنجاه وسومین نشست حقوق بشر سازمان ملل نهاد های زیربط هرگونه مذاکره ونشست را با  گروه طالبان تحریم کند.
زنان معترض همچنان همچنان گفتند که « این گروه تروریستی ضد انسانیت ومتحجر نباید  به رسمیت شناخته شود.»
جنبش اتحاد وهمبستگی زنان افغانستان همچنان زنانی را که در نشست های ملی و بین المللی به نفع طالبان لابی می‌کنند گفته اند «از زنانی چون مدینه محبوبی، محبوبه سراج ، دیوه‌پتنگ وامثال شان که در نشست ها خواستار تعامل با طالبان هستند باید خواسته شود  تا به همراه خانواده های خودبه کشور بازگشته وتحت پرچم و سلطه‌ی طالبان زنده گی کنند وبا تابعیت های غربی برای طالبان رسمیت دهی نخواهند.»
این زنان همچنان از جهانیان خواسته اند که صدای زنان افغانستان زیر سلطه‌ی طالبان را بشنوند.