زنان مهاجر افغان درپاکستان با بدرفتاری دستگیر و با پرداخت پول رها می‌شوند
زنان مهاجر افغان درپاکستان با بدرفتاری دستگیر و با پرداخت پول رها می‌شوند

خبرگزاری زنان افغانستان: با افزایش حملات تروریستی در پاکستان و تنش های بمیان آمده میان طالبان پاکستانی و افغانستانی، پولیس پاکستان دستگیری مهاجران را دراین کشور افزایش داده است. گروهی از مهاجران افغان در اسلام‌آباد می‌گویند که پولیس پاکستان شب شنبه (۱۴ اسد ۱۴۰۲ ) حداقل هجده مهاجر افغان را با بدرفتاری بازداشت و پس […]

خبرگزاری زنان افغانستان: با افزایش حملات تروریستی در پاکستان و تنش های بمیان آمده میان طالبان پاکستانی و افغانستانی، پولیس پاکستان دستگیری مهاجران را دراین کشور افزایش داده است.

گروهی از مهاجران افغان در اسلام‌آباد می‌گویند که پولیس پاکستان شب شنبه (۱۴ اسد ۱۴۰۲ ) حداقل هجده مهاجر افغان را با بدرفتاری بازداشت و پس از گرفتن پول رها کردند.
سمیه یکی از زنان مهاجر در پاکستان به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید که پولیس این کشور یه آپارتمان های محل زیست پناهجویان هجوم برده و اشخاص بدون سند و دارای سند سفر را باخود بردند.
او می‌گوید که دولت پاکستان دربدل رهایی هر مرد بین ۷۰ تا ۹۰ هزار کلدار پاکستانی و در بدل رهایی هر زن از بیست تا پنجاه هزار کلدار می‌گیرند.
سمیه گفت:« سه نفر از اعضای خانواده ام را بردند دو نفر شان را دربدل پول آزاد کردیم اما یک تن از اعضای خانواده ام بخاطر نداشتن پول هنوز در زندان است.»
به گفته‌ی سمیه اکثر زنان بی سرپرست افغان که شوهران شان در جنگ با طالبان ویا در زندانهای طالبان کشته شدند نیز دراین کشور در وضعیت بد اقتصادی قراردارند از سویی هم از ترس دستگیری بدست پولیس پاکستان آرامش ندارند.
یک منبعی دیگر به خبرگزاری زنام افغانستان می‌گوید که پولیس پاکستان برای رهایی مهاجران افغانستانی از زندان تا ده هزار دالر نیز گرفتند.
«شب شنبه یکتعداد از مهاجرین را از محل اقامت شان بردند و کسانیکه توان پرداخت پول داشتند در بدل ده هزار دالر شب هنگام از زندان رها شده اند.»
قابل یادآوری است که پس از سلطه‌ی طالبان، صدها فعال حقوق بشر، خبرنگاران، نظامیان سابق و زنان معترض تحت تعقیب طالبان به پاکستان پناه بردند.