زنان مهاجر افغان در پاکستان خواستار رهایی زنان زندانی از بند طالبان شدند
زنان مهاجر افغان در پاکستان خواستار رهایی زنان زندانی از بند طالبان شدند

خبرگزاری زنان افغانستان: گروهی از زنان مهاجر اهل افغانستان در پاکستان طی یک گردهمایی اعتراضی با انتقاد از تدام خشونت و سرکوب زنان در افغانستان خواستار رهایی معترضان زندانی، ژولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی و سایر زندانیان سیاسی از بند طالبان شدند. این معترضان از سازمان ملل نیز خواستار رسیدگی به وضعیت مهاجران […]

خبرگزاری زنان افغانستان: گروهی از زنان مهاجر اهل افغانستان در پاکستان طی یک گردهمایی اعتراضی با انتقاد از تدام خشونت و سرکوب زنان در افغانستان خواستار رهایی معترضان زندانی، ژولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی و سایر زندانیان سیاسی از بند طالبان شدند.

این معترضان از سازمان ملل نیز خواستار رسیدگی به وضعیت مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان شدند.‌