زنان نان آور خانواده‌ها: بحران اقتصادی ما را به چالش کشیده است
زنان نان آور خانواده‌ها: بحران اقتصادی ما را به چالش کشیده است

خبرگزاری زنان افغان: پس از به میان آمدن دوباره حکومت طا.لبان و وضع محدودیت‌های گوناگون بر زنان و جامعه از سوی طالبان، بحران اقتصادی همچون بیکاری و فقر مردم افغانستان را بیش از پیش زمین‌گیر ساخته است. سکینه ۲۹ سال سن دارد و تنها نان آور یک خانواده‌‌ی شش نفری است که در روستای «سیاه […]

خبرگزاری زنان افغان: پس از به میان آمدن دوباره حکومت طا.لبان و وضع محدودیت‌های گوناگون بر زنان و جامعه از سوی طالبان، بحران اقتصادی همچون بیکاری و فقر مردم افغانستان را بیش از پیش زمین‌گیر ساخته است.

سکینه ۲۹ سال سن دارد و تنها نان آور یک خانواده‌‌ی شش نفری است که در روستای «سیاه دره» از مربوطات ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان زندگی می‌کند. او پیش از حاکمیت طالبان در یک نهاد خصوصی فعالیت داشت که به طور ماهوار هشت هزار افغانی معاش دریافت می‌کرد.

با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سکینه همانند هزاران زن دیگر ناگزیر به ترک وظیفه‌اش شد. سیکنه می‌گوید، برای پیدا کردن لقمه‌ی نان سرگردان است و نمی‌تواند هزینه‌ زندگی خانواده‌اش را تامین کند. وی با نگرانی از ادامه‌ی زندگی می‌گوید از دو سال به اینسو تمام داشته‌هایش از جمله طلاهای عروسی‌اش را بخاطر تامین مصارف خانواده‌اش به‌ فروش رسانیده است.

همزمان با سرد شدن هوا و رسیدن برف زمستان در بامیان، سکینه‌ی نگران از دست دادن کودکانش است که چگونه از آنان مراقبت کند.

با این حال شماری دیگر از زنان سرپرست خانواده‌ها در ولایت دایکندی نیز از چالش‌های اقتصادی شکایت می‌کنند، نگران بحران اقتصادی در زمستان پیش‌رو هستند.

ماه‌گل باشنده شهر نیلی، به خبرگزاری زنان افغان می‌گوید، شوهرش معلول است وی ناگزیر است مصارف فرزندان و شوهر معلولش را از طریق کار و پرستاری کردن از کودکان دیگران تامین کند.