زنی را لت و کوب کردند… (طنز تلخ)
زنی را لت و کوب کردند… (طنز تلخ)
زنی را لت و کوب کردند

زنی را لت و کوب کردند . زنی را شوهرش به جرم اینکه به جای چای سبز؛ چای سیاه برایش تهیه کرده بود لت و کوب کرده، سر انگشتانش را با تیشه کوبیده، بینی اش را بریده و صورتش را خراشیده بود و در حالیکه به شدت از خانه بیرون می کشید گفت: “برو خانه پدر بی شرفت بگو که آدمت کند”. زن از پیش شوهر به خانۀ پدر میرود. پدر هم به دلیل اینکه باید دخترش با لباس سفید برود و با کفن سفید بمیرد؛ با انواع وسایل شکنجه به جان دخترش می افتد و میگوید: “برو به شوهر بی غیرتت بگو که دخترم را همی قسم میزنی که نه بینی ماندی و نه گوش؛ مام خوب از دلم زنته لت و کوب میکنم”. زن خونین و مالین به دفتر حقوق بشر میرود. دفتر حقوق بشر هم یک بیانیه چند ورقه را در محکومیت خشونت علیه زنان برایش میخوانند و میروند. زن درمانده به وزارت زنان میرود؛ وزارت زنان بعد از ماهها تلاش یک قانون منع خشونت علیه زنان را تهیه و آن را در رسانه ها منتشر می کنند. زن به رسانه ها مراجعه می کند. تعداد زیادی از کمره های تلویزیون با پخش خبر عاجل، گوش و بینی بریدۀ این زن را به تمام جهان به نمایش میگذارد و بیننده گان زیادی به خود جلب میکند. رییس جمهور و دیگر مقامات دولتی به شدت تقبیح میکنند، وزارت زنان اعلامیه منتشر می نماید، انجوهای مربوط به زنان از طریق پروژه های حمایتی از زنان؛ پول های زیادتری جذب می کنند و به مدت یک روز هم خبر مهم رسانه ها می گردد. زن به جرم فرار از منزل بازداشت میشود و به خانۀ پدرش روانه میگردد. پدرش در حالیکه دخترش را با سیخ داغ میسوزاند میگوید: “برو به شوهر بی غیرتت بگو که خوب نام و نشان خانواده گی ما را لکه دار ساختی”. زن خانه شوهرش میرود و …… . خبر عاجل در یکی از تلویزیون ها: “زنی در یکی از قریه جات به دلایل نامعلومی خودش را به آتش کشید. هنوز انگیزۀ این خودسوزی مشخص نگردیده است”.

. مهدی ثاقب

حمل ۱۳۹۴

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان