ساختمان دو مکتب در جریان یک هفته در بامیان گشایش یافت
ساختمان دو مکتب در جریان یک هفته در بامیان گشایش یافت

خبرگزاری زنان افغان: ساختمان ۲ باب مکتب ابتدائیه و متوسطه، در مرکز بامیان از سوی دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در بامیان گشایش یافت. مسؤل دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید این ۲ مکاتب با امکانات مناسب، به گونه معیاری ساخته شده است. اما شماری از دختران که پایین‌تر از صنف […]

خبرگزاری زنان افغان: ساختمان ۲ باب مکتب ابتدائیه و متوسطه، در مرکز بامیان از سوی دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در بامیان گشایش یافت.

مسؤل دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید این ۲ مکاتب با امکانات مناسب، به گونه معیاری ساخته شده است.

اما شماری از دختران که پایین‌تر از صنف ششم در این مکاتب درس می‌خوانند نگران آینده شان هستند و می‌گویند، در سال آینده بی‌سرنوشت خواهند شد.

این دختران از طالبان می‌خواهند که حقوق آنها را احترام کنند و با آموزش دختران مخالفت نورزند.

فرشته صنف پنجم مکتب است او می‌گوید، به دلیل علاقه‌مندی زیاد به تعلیم همه روزه حد اقل چهار ساعت راه را طی می‌کند. اما او خسته و نگران از آینده خودش است که چگونه دوری از تعلیم را تحمل کند.

با این حال شماری از دختران در بامیان که از تعلیم بازمانده‌اند می‌گویند در طی دو سال پسین با بیماری های روانی زیادی گرفتار شده‌اند.

برخی از این دختران می‌گویند، بیماری روانی، ازدواج‌های اجباری و خودکشی‌ها میان دختران در دو سال حاکمیت طالبان چندین برابر شده است.