ساخت یک کیلو متر سرک و یک پل به ارزش چهار صد هزار افغانی
ساخت یک کیلو متر سرک و یک پل به ارزش چهار صد هزار افغانی
باشندگان ولسوای یکاولنگ نمبر ۲، یک کیلو متر سرک و یک پل را به ارزش ۴۰۰ هزار افغانی ساختند.

باشندگان ولسوای یکاولنگ نمبر ۲، یک کیلو متر سرک و یک پل را به ارزش ۴۰۰ هزار افغانی ساختند.

این پل و سرک روز شنبه، ۱۲ جوزا، در منطقه سری مرغی ولسوالی یکاولنگ نمبر ۲، با هزینه شخصی مردم محل ساخته و مورد بهره برداری سپرده شد.

محمد امین رسا ولسوال یکاولنگ نمبر ۲، در این مراسم افتاحیه بر علاوه قدردانی از مردم محل، گفت: “با ساخت این پول و ۱.۵ کیلو متر سرک در منطقه سری مرغ مشکلات بخش بزرگ از مردم محل از نداشتن سرک و پل حل شده است.”

او افزود: ” از ساخت این پل و ۱.۵ کیلو متر سرک بیش از چهارصد فامیل مستفید شده است.”

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان