سازمان جهانی غذا: ۳.۲ میلیون افغان دچار سوء تغذیه هستند
سازمان جهانی غذا: ۳.۲ میلیون افغان دچار سوء تغذیه هستند

  خبرگزاری زنان افغانستان: سازمان جهانی غذا در تویتی نگاشته است که در حال حاضر در افغانستان ۳.۲ میلیون افغان دچار سوء تغذیه هستند. در ادامه تویت آماده است که در سال روان به بیش از ۴ میلیون زن و کودک به واسطه غذاهای مغذی تخصصی برای پیشگیری و درمان سوء تغذیه از سویWFP کمک […]

 

خبرگزاری زنان افغانستان: سازمان جهانی غذا در تویتی نگاشته است که در حال حاضر در افغانستان ۳.۲ میلیون افغان دچار سوء تغذیه هستند.

در ادامه تویت آماده است که در سال روان به بیش از ۴ میلیون زن و کودک به واسطه غذاهای مغذی تخصصی برای پیشگیری و درمان سوء تغذیه از سویWFP کمک شده است.

این در حالی که افراد مبتلا به سوء تغذی در کشور در اثر فقر و ناداری و محدودیت‌های روز افزون طالبان بر کاروبار و زندگی مردم رو به افزایش است.

با سقوط نظام جمهوری و حاکمیت دوباره طالبان، مردم از لحاظ اقتصادی ضربهٔ جبران ناپذیر خوردند و هر روز به جمع فقرا و نیازمندان کشور افزوده می‌شود.