سازمان حقوق کودکان: افغانستان بدترین کشور برای کودکان است
سازمان حقوق کودکان: افغانستان بدترین کشور برای کودکان است

خبرگزاری زنان افغانستان: در افغانستان پس از دختران و زنان، کودکان در وضیعت بدی قرار دارند، تعداد کودکان کارگر و تکدی‌گر پس از به قدرت رسیدن طالبان رو به افزایش است و از حقوق مسلم یک کودک که آموزش و سلامت روح و روان می‌باشد کودکان افغانستان محروم مانده‌اند. سازمان حقوق کودکان (Kids Rights) مستقر […]

خبرگزاری زنان افغانستان: در افغانستان پس از دختران و زنان، کودکان در وضیعت بدی قرار دارند، تعداد کودکان کارگر و تکدی‌گر پس از به قدرت رسیدن طالبان رو به افزایش است و از حقوق مسلم یک کودک که آموزش و سلامت روح و روان می‌باشد کودکان افغانستان محروم مانده‌اند.

سازمان حقوق کودکان (Kids Rights) مستقر در هالند، امروز (دوشنبه، ۵ سرطان)، افغانستان را از رهگذر حقوق کودکان در زمره بدترین کشورها شمرد.
این نهاد در گزارشش به ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان نیز اشاره کرده است و به افغانستان تحت حاکمیت طالبان از میان ۱۹۳ کشور، جایگاه ۱۹۱ ام را در مبحث حقوق کودکان داده است.

شاخص سالانه این سازمان که بر اساس احترام گذاشتن به حقوق کودکان سنجش می‌گردد، سویدن، فنلند و آیسلند را بهترین کشورها از میان ۱۹۳ کشور برای کودکان شناخته‌ است.
براساس گزارش شاخص سالانه حقوق کودکان، تخمین زده شده است که در سال ۲۰۲۳، از هر چهار کودک یک کودک زیر خط فقر زندگی می‌کند.
به گفتۀ این نهاد بحران های متعدد مانند جنگ اوکراین، تغییرات اقلیمی و فراگیری ویروس کرونا باعث فشارهای گسترده بر کودکان شده اند.

این گزارش سازمان حقوق کودکان در مورد وضعیت بد کودکان در افغانستان در حالی شریک می‌گردد که با حاکمیت طالبان در افغانستان و با بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، کودکان نیز حقوق کودکانه خویش را از دست داده و از دسترسی به حقوق شان به گونه عامدانه از سوی ادارۀ سران طالبان محروم نگهداشته می‌شوند. از این رو لاجرم از آموزش محروم شده و به کارهای شاق و تکدی‌گری رو آورده اند.