سازمان عفو بین‌الملل خواهان توقف فوری سرکوب زنان از سوی طالبان شد
سازمان عفو بین‌الملل خواهان توقف فوری سرکوب زنان از سوی طالبان شد

خبرگزاری زنان افغانستان: در ادامه واکنش‌های نهادهای بین المللی به بازداشت‌های اخیر زنان به دلیل بدحجابی از سوی طالبان، این‌بار سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت خودسرانه زنان، خواستار آزادی آنها و توقف فوری سرکوب زنان شد. این نهاد جمعه‌شب، ۱۵ جدی، در صفحه ایکس، دستگیری‌های خودسرانه و سرکوب زنان توسط طالبان را نقض […]

خبرگزاری زنان افغانستان: در ادامه واکنش‌های نهادهای بین المللی به بازداشت‌های اخیر زنان به دلیل بدحجابی از سوی طالبان، این‌بار سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت خودسرانه زنان، خواستار آزادی آنها و توقف فوری سرکوب زنان شد.

این نهاد جمعه‌شب، ۱۵ جدی، در صفحه ایکس، دستگیری‌های خودسرانه و سرکوب زنان توسط طالبان را نقض بیشتر آزادی فعالیت و آزادی بیان زنان در افغانستان دانسته است.

طالبان پس از اعمال محدودیت‌های فراوان علیه زنان و دختران، اینک زنان و دختران را از سطح شهر به دلیل «بدحجابی» مورد آزار و اذیت قرار داده و با خود به بازداشتگاه‌های نامعلوم می‌برند.

شماری از شهروندان کشور وضع‌ محدودیت‌ها و سختگیری‌های طالبان علیه زنان را به دور از احکام و آداب شریعت دین اسلام عنوان می‌کنند.