سازمان ملل: «بیش از ۳۰۰۰ حمله بر مکتب‌ها و دانشگاه‌های سراسر جهان به شمول افغانستان گزارش شده است»
سازمان ملل: «بیش از ۳۰۰۰ حمله بر مکتب‌ها و دانشگاه‌های سراسر جهان به شمول افغانستان گزارش شده است»

خبرگزاری زنان افغانستان: ۷۱۹ روز هم‌چنان از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه‌ و حدود یک سال از ممنوعیت دختران دانش‌جو به دانشگاه می‌گذرد و حدود دو سال می‌شود که زنان و دختران از آموزش و پرورش محروم مانده اند. این در حالی‌ست که سازمان ملل متحد با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی «حفاظت از آموزش […]

خبرگزاری زنان افغانستان: ۷۱۹ روز هم‌چنان از مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه‌ و حدود یک سال از ممنوعیت دختران دانش‌جو به دانشگاه می‌گذرد و حدود دو سال می‌شود که زنان و دختران از آموزش و پرورش محروم مانده اند.

این در حالی‌ست که سازمان ملل متحد با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی «حفاظت از آموزش در برابر حملات» گفته است که در سال ۲۰۲۲ میلادی، بیش از ۳۰۰۰ حمله بر مکتب‌ها و دانشگاه‌های سراسر جهان به شمول افغانستان گزارش شده است و مکان‌های آموزشی بجای هدف قرار گرفتن، باید همیشه پناهگاه‌های امنِ باشد.

سازمان ملل متحد در ۲۸ ماه می سال ۲۰۲۰ میلادی، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر مبنای آن ۹ سپتامبر به عنوان «روز جهانی حفاظت از آموزش در برابر حملات» تعیین شده است.

این سازمان در حالی از حفاظت مکان‌های آموزشی تاکید می‌کند که در افغانستان حدود دو سال می‌شود دختران دانش‌آموز به مکتب و دختران دانش‌جو به دانشگاه نرفته اند و امسال برای اولین بار امتحان کانکور را نیز بدون حضور دختران برگزار کردند.