سازمان ملل دربرابر نقض علنی حق آموزش دختران از سوی طالبان باید اقدام کند
سازمان ملل دربرابر نقض علنی حق آموزش دختران از سوی طالبان باید اقدام کند

خبرگزاری زنان افغانستان:مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسمبر ۲۰۱۸ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن ۲۴جنوری را به عنوان روز جهانی آموزش به منظور تجلیل از نقش آموزش در ایجاد صلح جهانی و توسعه پایدار اعلام کرد. افغانستان ۲۴ جنوری ۲۰۲۴ را درحالی میگذراند که در دوسال سلطه طالبان در افغانستان دختران از […]

خبرگزاری زنان افغانستان:مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسمبر ۲۰۱۸ قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن ۲۴جنوری را به عنوان روز جهانی آموزش به منظور تجلیل از نقش آموزش در ایجاد صلح جهانی و توسعه پایدار اعلام کرد.

افغانستان ۲۴ جنوری ۲۰۲۴ را درحالی میگذراند که در دوسال سلطه طالبان در افغانستان دختران از حق تحصیل و آموزش محروم اند.

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی آموزش از سازمان ملل متحد خواسته است که در برابر نقض علنی حق آموزش دختران از سوی طالبان اقدام کند.

در اعلامیه آمده است که آموزش به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه پایدار از جمله کاهش فقر، تساوی جنسیتی، بهبود سلامت و ارتقاء اقتصادی مورد تأکید قرار می‌گیرد اما در افغانستان زنان و دختران با مشکلات زیادی روبرو اند وهمه از تحصیل و آموزش محروم اند .

این شبکه همچنان گفته است:« افغانستان دارای بالاترین نرخ بیسوادی است که ۵ میلیون نفر از حق آموزش محروم‌ هستند که ۸۰ درصد از دختران واجد شرایط از آموزش محروم‌ اند.»

در اعلامیه همچنان آمده است که بیش از ۳۰ درصد دختران هیچ نوع دسترسی حتی به آموزش در سطح ابتدایی را ندارند.

شبکه مشارکت سیاسی افغانستان گفته است:« از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستار این هستیم که در برابر این ظلم و جنایت و نقض علنی حقوق بشری آشکار که توسط طالبان در افغاستان بر زنان و دختران اعمال میگردد اقدام و برخورد قاطع و جدی کند تا بیشتر از این سرنوشت زنان و دختران در افغانستان به سوی نابودی نرود.»

این درحالیست که علاوه بر محرومیت دختران از حق آموزش، گروه درمورد تغییر نصاب آموزشی مکاتب سخن زدند.