سازمان نجات کودکان: کودکان درافغانستان با خطر گرسنگی و مرگ و روبرو اند
سازمان نجات کودکان: کودکان درافغانستان با خطر گرسنگی و مرگ و روبرو اند

خبرگزاری زنان افغانستان: سازمان نجات کودکان یا (Save the Childrin) در یک گزارش تازه‌ی خود اعلام کرده است که کودکان در افغانستان با خطر گرسنگی، انجام کارهای شاقه و مرگ روبرو اند. این سازمان که وضعیت کودکان افغانستان را در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داده می‌گوید که بیشتر از سه‌چهارم کودکان یعنی (۷۶.۱%) که […]

خبرگزاری زنان افغانستان:
سازمان نجات کودکان یا (Save the Childrin) در یک گزارش تازه‌ی خود اعلام کرده است که کودکان در افغانستان با خطر گرسنگی، انجام کارهای شاقه و مرگ روبرو اند.
این سازمان که وضعیت کودکان افغانستان را در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داده می‌گوید که بیشتر از سه‌چهارم کودکان یعنی (۷۶.۱%) که توسط این سازمان در افغانستان سروی شده اند کمتر از یک سال پیش غذا می خورند زیرا افغانستان با بحران فقر و گرسنگی مواجه است و این وضعیت با تسلط گروه طالبان بدتر شده است.

مدیر اجرایی سازمان نجات کودکان در این گزارش گفته‌است که کودکان در افغانستان با خطر مرگ به دلیل گرسنگی و همچنان انجام کارهای شاقه و خطرناک (مواد مخدر)روبرو‌اند و خانواده‌ها برای زنده ماندن دست به اقدامات ناامید کننده می‌زنند.
این درحالیست که با قطع شدن کمک های بشردوستانه و ازبین رفتن صدها زمینه‌ی شغلی وضعیت اکثر خانواده ها در افغانستان به شدت ناگوار است.