ستره محکمه طالبان: یک زن و یک مرد در بلخ ۳۵ دره زده شدند
ستره محکمه طالبان: یک زن و یک مرد در بلخ ۳۵ دره زده شدند
خبرگزاری زنان افغانستان: ستره محکمه/دادگاه عالی طالبان در وبسایت خویش از زدن ۳۵ ضربه شلاق به یک زن و یک مرد به اتهام فساد اخلاقی در ولایت بلخ خبر داده است.

خبرگزاری زنان افغانستان: ستره محکمه/دادگاه عالی طالبان در وبسایت خویش از زدن ۳۵ ضربه شلاق به یک زن و یک مرد به اتهام فساد اخلاقی در ولایت بلخ خبر داده است.

به گفته این محکمه این دو تن مبتنی بر حکم محکمۀ ابتدائیۀ ولسوالی بلخ، دیوان جزاء محکمۀ مرافعۀ (تجدیدنظر) ولایت بلخ و تائیدی دیوان عمومی جزاء مقام عالی ستره محکمه این گروه محکوم به ۳۵ دره شرعی و دو سال حبس تنفیذی شده بودند.

این حکم روز یکشنبه، ۶حوت، در صحن محکمه مرافعه یا تجدیدنظر ولایت بلخ با حضور مقامات این گروه در محضر عام اجرا شد.

مولوی فریدالدین حقانی رئیس دیوان جزا و سرپرست ریاست محکمۀ مرافعۀ ولایت بلخ هنگام نظارت از اجرای حکم گفت: «دو نفر متهمان فعل روابط نامشروع، فرار از منزل و خلوت اجنبی داشته‌اند، اجرای حکم موجب زجر خود شان و عبرت به دیگران می‌شود.»

امروز دوشنبه، ۷ حوت، نیز قرار است طالبان به اجرای حکم قصاص در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بپردازند.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان