سرازیر شدن سیلاب‌های مخرب، تلفات زیاد جانی و مالی را در ۳ ولایت کشور در پی داشته است
سرازیر شدن سیلاب‌های مخرب، تلفات زیاد جانی و مالی را در ۳ ولایت کشور در پی داشته است
تعدادی از باشنده‌گان بادغیس، هرات و فراه می‌گویند که در پی وقوع سیلاب های مخرب و بارندگی های شدید تلفات هنگفت مالی و جانی به مردم این ولایات وارد شده است.

تعدادی از باشنده‌گان بادغیس، هرات و فراه می‌گویند که در پی وقوع سیلاب های مخرب و بارندگی های شدید تلفات هنگفت مالی و جانی به مردم این ولایات وارد شده است.

باشندگان این ولایات، گروه طالبان را متهم به سهل انگاری و عدم درک و فهم کافی در امر مبارزه با رویدادهای طبیعی کرده و می‌گویند که طالبان در برابر متضرران به گونه تبعیض‌آمیز و انتخابی رفتار میکند.

طبق آمار اولیه، سیلاب‌ها و بارندگی های شدید چند روز اخیر جان دوازده نفر را در ولایت‌های هرات، فراه و بادغیس گرفته است. بربنیاد آمارهای ارایه شده از سوی مردم و منابع محلی، ۱۰ها رأس مواشی از بین رفته و ۱۰ها منزل مسکونی تخریب شده و صدها جریب زمین زراعتی و باغ‌ها ویران شده است.

به گفته برخی از ساکنین ولسوالی‌های چشت شریف، کرخ، گذره، فرسی، زاول، پشت‌کوه، ادرسکن، اوبه و پشتون زرغون هرات در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولسوالی‌ها دست کم ۱۹۰ منزل مسکونی و ۲هزار جریب زمین زراعتی تحت کشت و بیش از صد نوع درخت مثمر و بارور و غیر مثمر را ویران کرده و بالاتر از صد راس مواشی را تیز تلف کرده است.

با این حال گروه طالبان هیچ نوع اقدام برای مبارزه با رویدادهای های طبیعی در سطح کشور نکرده است.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان