سردی زمستان و قیمت بالای مواد سوخت دامنگیر زنان ولایت هلمند
سردی زمستان و قیمت بالای مواد سوخت دامنگیر زنان ولایت هلمند

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان ولایت هلمند از سردی زمستان و بالارفتن مواد سوخت شکایت داشته و می‌گویند در زمستان هلمند هوا معتدل بوده اما بعضی‌روزهای آن خیلی سرد می‌شود. در چنین روزهای هوا خشک و استخوان‌سوز است. مردم پولدار از گاز‌مایع برای گرم نمودن خانه‌های شان بکار می‌گیرند مردم فقیر چوب می‌خرند چون […]

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از زنان ولایت هلمند از سردی زمستان و بالارفتن مواد سوخت شکایت داشته و می‌گویند در زمستان هلمند هوا معتدل بوده اما بعضی‌روزهای آن خیلی سرد می‌شود. در چنین روزهای هوا خشک و استخوان‌سوز است. مردم پولدار از گاز‌مایع برای گرم نمودن خانه‌های شان بکار می‌گیرند مردم فقیر چوب می‌خرند چون قیمت چوب نسبت به گاز اقتصادی‌تر تمام می‌شود. اما مردم فقیری که حتا توانایی خریداری چوب را نیز ندارند آشغال جمع کرده و در زمستان بجای سوخت از آن استفاده می‌کنند.

رحیمه دختری ۴۵ ساله از ولایت هلمند می‌گوید، اوضاع اقتصادی ما خوب نیست، پدر‌م پیر و ناتوان شده نمی‌تواند کار کند به همین دلیل من از ابتدای بهار تا فصل خزان به جمع‌آوری آشغال مصروف می‌شوم و خانه‌ی گِلی که داریم را پر از آشغال می‌کنم و در زمستان بجای چوب از آن استفاده می‌کنیم.

وی می‌افزاید، از چنین وضعیت که دارد به تنگ آمده و صبر و حوصله از وی کاسته شده است.

همچنین، زنی دیگری به نام هواگُل، از این ولایت می‌گوید، در شرایط بدی اقتصادی قرار داریم دخترم زهره با سن کمی که دارد روزها مشغول جمع‌آوری آشغال در کوچه‌ و منطقه‌ ما است. وی از جمع کردن آشغال خسته شده و می‌گوید، وقتِ آشنا یا دوستان را می‌بینم که خریطه آشغال در پشت دارم واقعاً از این حالت خجالت‌ می‌ کشم و به‌جای خود را پنهان می‌کنم تا کسی از آشنایان مرا نبیند.

وقتی شرایط اقتصادی بد و سخت می‌شود و محدودیت‌ها افزایش می‌یابد، زنان برای تأمین مصارف زنده‌گی مجبور می‌شود دست به هر‌کاری بزند. در چنین وضعیت زنانی که مسئولیت تأمین مخارج را به عهده دارند، شرایط بدتری خواهند داشت. ِآشغال‌جمع کردن از جمله کارهایی است که زنان و کودکان از روی مجبوری‌ای شرایط به آن روی می‌آورند و به واسطه همین کار دچار مشکلات اجتماعی و جسمی نیز می‌شوند.

بناً، دولت گروه طا.لبان باید اقدامات لازم و فوری‌‌ را برای مردم فقیر به ویژه زنان و کودکان در نظر بگیرند تا زنده‌گی زنان، کودکان و سالمندان در معرض خطرات جدی قرار نگیرند.