سفارت امریکا: فرصت دادن به زنان افغانستان آینده‌ی این کشور را روشن میسازد 
سفارت امریکا: فرصت دادن به زنان افغانستان آینده‌ی این کشور را روشن میسازد 

سفارت امریکا برای افغانستان که اکنون در قطر فعالیت می‌کند در پیامی به مناسبت روز جهانی زنان در ساینس گفته است که توانمندسازی زنان و دختران در عرصه‌های علمی، آینده‌ی افغا‌نستان را روشن‌تر می‌سازد. این سفارت ناوقت دیروز (یک‌شنبه، ۲۲ دلو) در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشته است:« اگر به زنان و دختران افغانستانِ فرصت داده […]

سفارت امریکا برای افغانستان که اکنون در قطر فعالیت می‌کند در پیامی به مناسبت روز جهانی زنان در ساینس گفته است که توانمندسازی زنان و دختران در عرصه‌های علمی، آینده‌ی افغا‌نستان را روشن‌تر می‌سازد.

این سفارت ناوقت دیروز (یک‌شنبه، ۲۲ دلو) در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشته است:« اگر به زنان و دختران افغانستانِ فرصت داده شود، به اندازه دیگران در عرصه‌ی ساینس توانایی دارند.»

این اظهارات سفارت امریکا درحالیست که گروه طالبان در دوسال گذشته میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان را از آموزش وکار و حتا گشت وگذار در شهر محروم کرده‌ اند.

قابل یادآوریست که روز جهانی زنان در ساینس براساس قطعنامه ۷۰/۲۱۲ مصوب ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵ درمجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یک مناسبت جهانی به منظور تقویت مشارکت دختران و زنان در آموزش در زمینه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات نامگذاری شده است اما اکنون زنان افغانستان با محرومیت از حق تحصیل بیشتر از دو سال است که از ترقی و‌پیشرفت بازمانده اند.