سفر بی اثر
سفر بی اثر
معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز شنبه با مسوولین رسانه ها و خبرنگاران در ولایت بلخ دیدار کرده و هدف از این دیدار را شنیدن نظریات این بخش و حل مشکلات اش عنوان نمود.

معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز شنبه با مسوولین رسانه ها و خبرنگاران در ولایت بلخ دیدار کرده و هدف از این دیدار را شنیدن نظریات این بخش و حل مشکلات اش عنوان نمود.

یکی از موارد مطرح شده در آن نشست توسط مسوولین رسانه ها و خبرنگاران استفاده ابزاری از نام خبرنگار و حضور خبرنگار های خیالی در برنامه های ظرفیت سازی بود که معیین وزارت وعده حل این مشکل را داد اما به روز دوشنبه شهر مزار شریف شاهد راه اندازی برنامه آموزشی برای خبرنگاران جهت افزایش معلومات شان از قوانین جهانی بشر دوستانه بود.

این نشست که به میزبانی موسسه ژینواکال برای ۳۰ تن از آقایان خبرنگار در یکی از هوتل ها تدویر و دو روز دوام پیدا خواهد کرد شاهد غیابت اشتراک خبرنگاران فعال اکثریت رسانه ها بود که میتوان از خبرنگار تلویزیون های آریانا، طلوع، تمدن، سحر افغانستان، رادیو سلام وطندار و خبرگزاری پژواک منحیث مثال بارز یاد کرد.

در این میان آنچه درد آور و روشن است حضور گسترده مامورین ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ تحت عنوان خبرنگار در این نشست میباشد.

در نزدیک به سه سال گذشته بیش از ۲۰ برنامه آموزشی و ظرفیت سازی برای کارمندان رسانه ها راه اندازی شده است که حدود ۸۰ درصد از اشتراک کنندگانش را دوستان، اقارب و آشنایان مسوولین ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ میسازد و خالیگاه حضور کارمندان حقیقی رسانه ها در این نشست ها احساس میشود.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان