سقوط بی‌پیشینه خبرنگاران زن در افغانستان؛ اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان: در ۱۴ ولایت خبرنگار زن وجود ندارد
سقوط بی‌پیشینه خبرنگاران زن در افغانستان؛ اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان: در ۱۴ ولایت خبرنگار زن وجود ندارد

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، می‌گویند بر اساس یافته‌های تحقیقی این نهاد، پس از تسلط طالبان، در افغانستان ۱۷ درصد کارمندان رسانه‌ی زن بی‌کار شده‌اند. یافته‌های این نهاد همچنان نشان می‌دهد که از مجموع ۲۸۳۳ تن کارمندان زن که در زمان جمهوریت فعالیت داشتند، اکنون به ۴۵۹ تن سقوط کرده است. وضع محدودیت‌ها، مشکلات اقتصادی رسانه‌ها، […]

اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، می‌گویند بر اساس یافته‌های تحقیقی این نهاد، پس از تسلط طالبان، در افغانستان ۱۷ درصد کارمندان رسانه‌ی زن بی‌کار شده‌اند.
یافته‌های این نهاد همچنان نشان می‌دهد که از مجموع ۲۸۳۳ تن کارمندان زن که در زمان جمهوریت فعالیت داشتند، اکنون به ۴۵۹ تن سقوط کرده است.
وضع محدودیت‌ها، مشکلات اقتصادی رسانه‌ها، ترک خبرنگاران از مهم‌ترین دلیلی بر بی کار شدن زنان از فعالیت رسانه‌ی گفته شده است.