سقوط کابل توسط طالبان؛ قتل عام کتاب و فاجعه‌ی فرهنگی
سقوط کابل توسط طالبان؛ قتل عام کتاب و فاجعه‌ی فرهنگی

خبرگزاری زنان افغانستان: با به قدرت رسیدن دوباره گروه طا.لبان اکثر کتاب فروشی‌ها در کابل و سایر ولایات مسدود شدند. با آنکه طا.لبان در این مورد فرمان صادر نکرده بود اما بسیاری از کتاب فروشان از وضعیت فروش کتاب راضی نبوده و می‌گویند فضای کتاب فروشی‌ها مبهم و ناامید کننده است. و وضعیت دشوار، مشکلات […]

خبرگزاری زنان افغانستان: با به قدرت رسیدن دوباره گروه طا.لبان اکثر کتاب فروشی‌ها در کابل و سایر ولایات مسدود شدند. با آنکه طا.لبان در این مورد فرمان صادر نکرده بود اما بسیاری از کتاب فروشان از وضعیت فروش کتاب راضی نبوده و می‌گویند فضای کتاب فروشی‌ها مبهم و ناامید کننده است. و وضعیت دشوار، مشکلات اقتصادی و مالی باعث شده مردم به کتاب فکر نکنند.

با روی کار آمدن رژیم طا.لبان، کتاب فروشی‌هایی زیادی روزهای سیاه و تاریک را سپری می‌کنند، وضعیت بازار کتاب در کشور هر روز بدتر شده و کتاب فروشان زیادی مجبور شده اند برای همیشه دروازه‌های کتاب‌ فروشی خود را ببندد و با این شغل خداحافظی کنند.

براساس منابع دست داشته، در دو سال اخیر حکومت طا.لبان تنها مارکیت ملی واقع پل سرخ در غرب کابل را که چندین کتاب فروشی‌ در آن بود را بسته کرده است و شماری از کتاب فروشی‌ها در کابل و سایر ولایات نیز اعلام کردند که دیگر نمی‌توانند فعالیت خویش را ادامه دهند.

امین یعقوبی یک کتاب فروش به خبرگزاری زنان افغانستان گفت: «قبل از سقوط دولت جمهوریت بازار کتاب فروشی‌ها خوب بود روزانه ۱۰۰ مشتری کتابخوان و خریدار داشتیم که اکثریت شان طبقه زنان و دختران دانش‌آموز که در کتاب‌خانه‌ها مصروف کتابخوانی بودند، اما حالا کسی مایل به خرید کتاب نیست و ماه‌ها می‌گذرد هیچ کتابخوانی دروازه کتابخانه را باز نمی‌کند.»

به گفته یعقوبی، طالبان انتشار و فروش کتاب‌های عبدالکریم سروش و دکتر شریعتی را ممنوع اعلام کرده بود. او می‌گوید این کتاب‌ها را داخل صندوق و قفسه‌های کتاب پنهان کرده است.

اینجا همه چیز سانسور می‌شود، طالبان دورِ همه چیز را سیم خار دار کشیده است، حتا کتاب‌ و کتاب‌فروشی‌ها زیر تیغ طالبان قتل عام می‌شوند.