سلاح گرفتن دو زن برای مقاومت مسلحانه در برابر طالبان
سلاح گرفتن دو زن برای مقاومت مسلحانه در برابر طالبان

خبرگزاری زنان افغانستان: در یک ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده و یک نسخه‌ی آن به خبرگزاری زنان افغانستان نیز رسیده است دو زن با بدست گرفتن سلاح در برابر طالبان اعلام مقاومت می‌کنند. آنان در این ویدیو می گویند:«بترسید از آن روزی که زنان به جای قلم تفنگ بر دست بگیرد. ما […]

خبرگزاری زنان افغانستان: در یک ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده و یک نسخه‌ی آن به خبرگزاری زنان افغانستان نیز رسیده است دو زن با بدست گرفتن سلاح در برابر طالبان اعلام مقاومت می‌کنند.

آنان در این ویدیو می گویند:«بترسید از آن روزی که زنان به جای قلم تفنگ بر دست بگیرد. ما دیگر مثل گذشته برای رسیدن به خواستهای مان صدا بلند نمی‌کنیم چون شما طالبان زبان انسانیت را نمی‌فهمید.»

این دو زن در ادامه می‌گویند که آنان برای رسیدن به حقوق اولیه‌ی شان‌در دوسال گذشته با شیوه های مختلف اعتراض و صدا بلند کردند اما جهان صدای آنها را نشنیده و زنان افغانستان را نادیده گرفته است.

«از حذف شدن و نادیده گرفته شدن خسته شدیم، اگر کسی نیست در برابر این قانون جنگل بایستد ما زنان هستیم و قانونی که در آن حذف زن باشد را می‌شکنیم.»

آنان همچنان تاکید می‌کنند که برای بدست آوردن حقوق شان از هیچ تلاشی حتا مقاومت مسلحانه علیه طالبان دریغ نمی‌کنند.

زمان و مکان ثبت این ویدیو مشخص نیست و زنانی که در ویدیو دیده می‌شوند هم نگفتند که عضو کدام جنبش یا نهاد اند.

پس از سلطه‌ی طالبان در افغانستان زنان معترض با مبارزات مدنی در برابر طالبان و سیاست های زن ستیزانه‌ی آنان مخالفت کردند و تنها چند جبهه‌ی مسلح علیه طالبان حملاتی را انجام دادند اما این نخستین باری است که دو زن معترض با گرفتن سلاح علیه طالبان اعلام مقاومت و ایستادگی می‌کنند.