سه تن بشمول فرمانده امنیه بدخشان دریک انفجار کشته شد.
سه تن بشمول فرمانده امنیه بدخشان دریک انفجار کشته شد.

منابع محلی در بدخشان می گویند که در نتیجه وقوع انفجار در درب فرماندهی امنیه بدخشان سه تن بشمول مولوی عبدالحق عمری فرمانده امنیه این ولایت کشته شده وشش تن دیگر بشمول مردم ملکی زخمی شده اند. منابع محلی می گویند پس از انفجار زخمیان توسط رنجر پولیس وامبولانس به شفاخانه ولایتی انتقال داده شد. […]

منابع محلی در بدخشان می گویند که در نتیجه وقوع انفجار در درب فرماندهی امنیه بدخشان سه تن بشمول مولوی عبدالحق عمری فرمانده امنیه این ولایت کشته شده وشش تن دیگر بشمول مردم ملکی زخمی شده اند.

منابع محلی می گویند پس از انفجار زخمیان توسط رنجر پولیس وامبولانس به شفاخانه ولایتی انتقال داده شد.

به گفته منابع پس از انفجار مسیر عمومی شهر نو حالت نظامی بخود گرفته وبرای مردم و وسایط اجازه عبور داده نمیشود.

ازسوی هم مسولان ریاست اطلاعات وفرهنگ طالبان در بدخشان با انتشار اعلامیه انفجار امروز را تایید میکنند ودرباره تلفات چیزی نمی گویند.

منابع مردمی از بدخشان می افزایند پس از انفجار امروز در تمامی شهر چک پاینت انداخته شده که توسط افسران زن و مرد از سوی طالبان وسائط که داخل شهر میشود تلاشی میشود.