شبکه مشارکت سیاسی زنان: برای بازپس گیری آزادی افغانستان متحد می¬شویم
شبکه مشارکت سیاسی زنان: برای بازپس گیری آزادی افغانستان متحد می¬شویم

خبرگزاری زنان افغانستان: فعالان حقوق زن و زنان معترض اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان به مناسبت دوسالگی سقوط کشور بدست طالبان می¬گوید که زنان معترض برای بازپس گیری آزادی افغانستان و حفاظت از حقوق زنان وحقوق بشر متحد شده و تجدید تعهد می¬کنند. این زنان امروزسه شنبه(۲۳ اسد ۱۴۰۲ ) با تجمع اعتراضی در […]


خبرگزاری زنان افغانستان: فعالان حقوق زن و زنان معترض اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان به مناسبت دوسالگی سقوط کشور بدست طالبان می¬گوید که زنان معترض برای بازپس گیری آزادی افغانستان و حفاظت از حقوق زنان وحقوق بشر متحد شده و تجدید تعهد می¬کنند.
این زنان امروزسه شنبه(۲۳ اسد ۱۴۰۲ ) با تجمع اعتراضی در یک فضای سربسته با سردادن شعار هایی«طالبان را تحریم کنید» و « نه به طالبان» مخالفت شان را با رژیم طالبان و سیاست های زن ستیزانه¬ی این گروه اعلام کردند.
در بیانیه¬ی که از سوی شبکه¬ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان منتشرشده از پانزدهم آگست روز سقوط کشور به عنوان روز سیاه در تقویم افغانستان یاد شده است.
در بیانیه آمده است:«پانزده آگست روز سیاه درتقویم افغانستان شمرده شده و گفته شده است که جامعه جهانی افغانستان دردنتیجه¬¬ی یک توافق و معامله در دوحه به طالبان و تشنگان قدرت واگذار و آینده¬ی ۳۶ میلیلون شهروند افغانستان را نابود کردند.»
فعالان حقوق زن همچنان تاکید کردند که برای بازپس گیری آزادی افغانستان با هم متحد می¬شوند.
آنان می¬گویند:«در این روز تلخ، باید به خاطر بیاوریم که متحد شویم، همدلی داشته باشیم و برای بازپس‌گیری آزادی، عدل و حقوق بشر در کنار هم بایستیم. ما همچنان برای آزادی، صلح و امید افغانستان مبارزه خواهیم کرد و در کنار هم خواهیم ایستاد.»
فعالان حقوق زن همچنان می¬گویند که از زمان ورود طالبان به افغانستان، بیش از پنجاه فرمان و ضوابط بی‌رحمانه صادر شده که موجب محدودیت و آزار مردم، به خصوص زنان و دختران این کشور گردیده است و علاوه بر این، طالبان با ایجاد محاکم صحرایی، جنگهای نیابتی، قتل‌عام و تجاوز‌ها، ثابت کرده‌اند که برای افغانستان و جهان خطرناک هستند.
«غارت اموال شهروندان بی‌گناه، جایگزینی کوچی‌های پاکستانی در ولایات شمال افغانستان و وحشت افکنی و کوچ های اجباری بیشتر از همیشه نشان می‌دهد که طالبان تهدیدی عظیم برای آینده افغانستان و جهان هستند.»
آنان تاکید کردند که «جهان باید آگاه باشد که ما مردم افغانستان، طالبان را نمی‌پذیریم»