شماری از زنان معترض: وضعیت زنان در زندان‌های طالبان نگران کننده است
شماری از زنان معترض: وضعیت زنان در زندان‌های طالبان نگران کننده است

خبرگزاری زنان افغانستان: در ادامه‌ی اعتراضات بانوان در پیوند به بازداشت‌های فعالین حقوق زنان و وضع محدودیت‌ها بر فعالیت زنان در بخش‌های گوناگون، این‌بار شماری از زنان فعال مدنی و حقوق بشری در زون شمال کشور در یک حرکت اعتراضی بر ادامه‌ی مبارزات خود برای دستیابی به حقوق زنان تاکید کرده و خواستار رهایی زنان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: در ادامه‌ی اعتراضات بانوان در پیوند به بازداشت‌های فعالین حقوق زنان و وضع محدودیت‌ها بر فعالیت زنان در بخش‌های گوناگون، این‌بار شماری از زنان فعال مدنی و حقوق بشری در زون شمال کشور در یک حرکت اعتراضی بر ادامه‌ی مبارزات خود برای دستیابی به حقوق زنان تاکید کرده و خواستار رهایی زنان از زندان‌های طا.لبان شدند.

این زنان که روز گذشته (دوشنبه، ۸ عقرب) در یک مکان سربسته در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان گردهم آمده بودند، بار دیگر سیاست طا.لبان را سرکوب‌گرایانه خوانده و گفتند که وضعیت زنان و دختران در کشور، بخصوص زنانی‌که در زندان‌های طا.لبان بسر می‌برند وخیم و نگران کننده است.

شماری از این معترضان، می‌گویند که طا.لبان زنان و دختران را با شکنجه و سرکوب از مکان‌های عمومی با خود می‌برند، اما هیچ کسی نیست که جلو اینگونه خودسری‌های طا.لبان را بگیرد.

بر بنیاد آمارهای نشر شده در رسانه‌ها، هم اکنون صدها زن و دختر در زندان‌های طالبان بسر می‌برند که شمار زیادی از آنان روشن نیست که به چه جرمی از سوی طالبان زندانی شده اند.

این در حالی است که وضعیت زنان در زندان‌های طالبان پیش از این نیز وخیم گزارش شده بود و گفته می‌شود که، طا.لبان بر ده‌ها زن زندانی در ولایت‌های شمال کشور تجاوز جنسی نیز کرده اند.