شماری از مردان معترض «ما طا.لبان را نماینده‌ی همه مردان افغانستان نمی‌دانیم.»
شماری از مردان معترض «ما طا.لبان را نماینده‌ی همه مردان افغانستان نمی‌دانیم.»

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از مردان برای حمایت از زنان افغانستان صدای عدالت‌خواهی شان را در مکان سر بسته‌ای بلند کردند. این مردان با نشر بیانیه‌ای حمایت‌شان را از تمامی حقوق و آزادی‌های انسانی، بشری و اسلامی زنان افغانستان اعلام کردند. در بیانیه‌ی مردان معترض آمده است: «به همان اندازه که طا.لبان نزد زنان افغانستان […]

خبرگزاری زنان افغانستان: شماری از مردان برای حمایت از زنان افغانستان صدای عدالت‌خواهی شان را در مکان سر بسته‌ای بلند کردند.

این مردان با نشر بیانیه‌ای حمایت‌شان را از تمامی حقوق و آزادی‌های انسانی، بشری و اسلامی زنان افغانستان اعلام کردند.

در بیانیه‌ی مردان معترض آمده است: «به همان اندازه که طا.لبان نزد زنان افغانستان منفور هستند ما مردان نیز از طا.لبان و افکار آنان متنفر هستیم و طا.لبان را نماینده همه مردان افغانستان نمی‌دانیم.»

آنان طا.لبان را یک گروه واپس‌گرا، قبیله‌یی، زن‌ستیز دانسته و گفته اند «آنان نماینده افکار پوسیده و عقب‌مانده خود می‌باشد و از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کند.»

این مردان در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان از همه‌ی مردان افغانستان خواستند تا از زنان کشور حمایت کنند و آنها را در مبارزات شان علیه جهل و تروریزم تنها نگذارند.